Zasady redagowania artykułów

Podstawą rozbudowywania zawartości serwisu 4programmers.net (dalej w skrócie: "Serwis") jest ustalenie zasad i reguł, jakimi będziemy kierować się w trakcie pracy. Na tej stronie znajdują się reguły i wytyczne, którymi powinni kierować się autorzy tekstów w Serwisie.

Jako społeczność Serwisu nie możemy pozwolić sobie na samowolkę. Wyobraź sobie, iż każdy pisze artykuły stosując swój unikaly styl, używa formatowania tekstów, jakie jemu przypadło do gustu. Aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny oraz techniczny Serwisu, musimy ustalić pewne zasady, według których będziemy rozbudowywać jego zawartość merytoryczną.

     1 Podstawowe reguły
          1.1 Formatowanie kodu
          1.2 Zmienne metasyntaktyczne
          1.3 Język
          1.4 Akapity
          1.5 Podział na rozdziały
          1.6 Styl
          1.7 Opinie
          1.8 Zwroty skierowane do czytelnika
          1.9 Brak podpisu
     2 Tworzenie stron
          2.10 Tworzenie nowych artykułów
          2.11 Wielkie i małe litery
          2.12 Niedozwolone znaki
     3 Linkowanie
     4 Sekcja "Zobacz też"
               4.12.1 Zobacz też
     5 Kategoryzacja
     6 Zasady redagowania – dział Delphi
          6.13 Cele
          6.14 Kolejność opisywania
               6.14.2 Zobacz też
          6.15 Słowa kluczowe
          6.16 Opis funkcji
          6.17 Metody
          6.18 Formatowanie kodu
     7 Zasady redagowania - (X)HTML
          7.19 Cele
          7.20 Opis znacznika
               7.20.3 Sekcja "Zobacz też"
               7.20.4 Atrybuty
                    7.20.4.1 Atrybuty wizualne
                    7.20.4.2 Atrybuty niestandardowe
               7.20.5 Zdarzenia
               7.20.6 Znaczniki bez zamknięcia
               7.20.7 Przykład użycia
               7.20.8 Kategoryzacja
          7.21 Opis atrybutu
               7.21.9 Dostępne szablony
          7.22 Opis zdarzenia
          7.23 Źródła, z których warto korzystać
     8 Zasady redagowania CSS
          8.24 Początek opisu polecenia
          8.25 Polecenia pokrewne
          8.26 Odpowiednik HTML
          8.27 Wersja specyfikacji
          8.28 Wsparcie przeglądarek
          8.29 Pseudolementy i pseudoklasy
          8.30 Stałe wartości, które przyjmują polecenia (np. None, Wartość "hidden", inline)
          8.31 Powtarzające się teksty, szablony
     9 Zasady redagowania – C
          9.32 Cele
          9.33 Opis elementów języka
          9.34 Stary i nieużywany dział "Podręcznik"

Podstawowe reguły

 • Serwis jest wortalem poświęconym programowaniu; opisujemy tutaj tylko zagadnienia związane z komputerami i programowaniem.
 • Serwis to nie Wikipedia. Nie umieszczaj linków ani stron wyjaśniających terminy takie jak: Microsoft, komputer, internet. Można natomiast umieszczać linki wskazujące na hasła takie jak Języki programowania czy Programowanie.
 • Jeżeli modyfikujemy jakiś artykuł, dobrą praktyką jest dodawanie informacji o tym, co zmieniliśmy. Służy do tego pole "Opis zmian" znajdujące się w formularzu edycji tekstu.
 • Niezalecane jest dublowanie treści znajdujących się w innym artykule, a już na pewno nieodpowiednie jest tworzenie dwóch tekstów o tej samej treści.
 • Jeżeli opisujesz znaczenie słowa kluczowego (np. Unit), nie pisz referatu na temat modułów. Wystarczy krótka informacja, do czego służy to słowo kluczowe, notka o funkcjach modułu i jego budowie. Dołącz natomiast w tekście link, wraz z informacją, że więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Moduły.
 • Unikaj stosowania kolorów podczas formatowania tekstu. To, że dana strona dobrze wygląda w jednej skórce, nie oznacza, że dobrze będzie wyglądać w innych skórkach.
 • Używaj mechanizmów opisanych na stronie Pomocy Formatowanie tekstu.
 • Umieszczaj w tekście odnośniki do innych stron. Jak? Odpowiedź znajdziesz w artykule Formatowanie tekstu.
 • Stosuj polskie znaki (ą, ę itd.)!
 • Unikaj stosowania nadmiernej ilości kodu (X)HTML; zamiast tego korzystaj z mechanizmów, które oferuje nasz system (patrz: Formatowanie tekstu).

Formatowanie kodu

To jest serwis o programowaniu, więc często będziesz musiał wklejać fragmenty kodów źródłowych. Pisz czytelny kod! Stosuj wcięcia oraz styl wielbłądzi. Nikt nie chce czytać kodu zapisanego przykładowo w ten sposób:

var i:integer;
begin
for i:=0 to 10 do begin
writeln('Wyświetlono: ',i);
end;
end.

Zastanów się, czy nie lepiej prezentuje się kod zmodyfikowany i zaprezentowany poniżej?

var
 I : Integer;
begin
 for i := 0 to 10 do
 begin
  Writeln('Wyświetlono: ', i);
 end;
end.

Zmienne metasyntaktyczne

Opisując zagadnienia związane z programowaniem, często będziesz zmuszony prezentować przykłady działania danej funkcji. Nie musisz wówczas wymyślać logicznej nazwy programu, funkcji, modułu itp. Stosuj zmienne metasyntaktyczne! Są to na przykład "Foo", "Bar":

program Foo;

var
 Bar : Word;
begin
 Bar := 10;
end;

Język

Unikaj stosowania potocznych pojęć czy żargonu; staraj się pisać poprawną polszczyzną, nie używaj uśmieszków – to nie miejsce na to. Przykładowy opis danego kodu zapisany przez użytkownika, z którego nie należy brać przykładu:

No trzeba tego no... o macie kod i wklejcie go do pliku dpr. jak dacie do OnCreate formy też bedzie dobrze . Aha jak wklejacie do dpr-a to dodajcie do uses windows!

Poziom takiej wypowiedzi jest żenujący. Pamiętaj! Opisując daną funkcję napisz parę zdań, do czego owa funkcja służy, co może się stać w wypadku gdy podamy błędne parametry. Również publikując kod w działe Gotowce nie wklejaj samego kodu! Napisz parę zdań tytułem wstępu, opisz, co dany kod robi, wymagane komponenty itp. (to samo tyczy się kategorii FAQ w działach Serwisu). Czy powyższy cytat nie wyglądałby lepiej (i bardziej profesionalnie), gdyby był zapisany w innej formie? Na przykład:

W celu zapobiegania ponownu uruchamianiu naszej aplikacji należy skorzystać z poniższego fragmentu kodu. Należy go użyć w pliku głównym – z rozszerzeniem *.dpr, aczkolwiek można go także wykorzystać w zdarzeniu OnCreate formularza. Proszę pamietać o dodaniu do listy modułów (uses) modułu Windows.

Pamiętaj! Jeżeli coś robisz, zrób to raz a porządnie!

Akapity

Tekst wygląda czytelniej, jeżeli podzielony jest na akapity. Pierwsza linia akapitu nie musi posiadać wcięcia! Pamiętaj! Jeżeli zamieszczasz w Serwisie dłuższy tekst, używaj znacznika {{CONTENT}} który zostanie zamieniony na spis treści. Na samym początku tekstu napisz parę zdań tytułem wstępu, np. o czym będzie artykuł itp. Po pierwszym akapicie należy umieścić spis treści (czyli wspomniany znacznik {{CONTENT}}), a następnie rozwinięcie tekstu.

Podział na rozdziały

Aby tekst był bardziej przejrzysty, należy stosować podział na rozdziały, podrozdziały i sekcje – szczególnie w przypadku większych tekstów. Możesz to uczynić zarówno przy pomocy znaczników XHTML (<h1>, <h2> itd.), jak i przy pomocy specjalnej składni systemu Coyote (patrz: Formatowanie tekstu). Stosuj przy tym hierarchię sekcji: tekst dzielisz na sekcje główne, czyli <h1>, w której umieszczasz podrozdziały, <h2>, <h3> itd.

Styl

Nie umieszczaj w tekście pytań retorycznych, nie umieszczaj w tekście pytań w stylu: "Jak to zrobić?" czy "Ale co, gdy ta zmienna będzie miała wartość x?" Unikaj stosowania zwrotów takich jak "cześć", "witam", "pozdrawiam", "co słychać". Pamiętaj: to jest artykuł, a nie forum czy blog.

Bardzo ważne! Unikaj pisania w pierwszej osobie liczby pojedynczej ("ja zrobiłem", "pisałem", "utworzyłem"). Pamiętaj, że artykuły w Serwisie mogą edytować wszyscy; jeden tekst może mieć wielu autorów, a w takim wypadku do kogo odnosi się pojęcie "ja"? Zamiast tego traktuj tekst, jakby był autorstwa Serwisu – całej społeczności. Możesz pisać przykładowo tak: "ostatnio zrobiliśmy", "przed chwilą pokazaliśmy", "utworzyliśmy" itp.

Nie rozkazuj czytelnikowi! Zamiast pisać: "Musisz kliknąć tutaj, a póżniej tam" (ew. "Kliknij tutaj, a potem tam") pisz: "Aby to zrealizować, należy kliknąć tutaj, a następnie tam".

Opinie

Unikaj wyrażania opinii. Pamiętaj, że tekst mogą edytować wszyscy użytkownicy; autorami danego tekstu może być kilka osób. Czyja opinia jest wówczas prezentowana? Zamiast pisać: "Według mnie lepszym rozwiązaniem…" – pisz: "Być może lepszym rozwiązaniem będzie…".

Zwroty skierowane do czytelnika

Unikaj stosowania zwrotów w tylu: "Witam", "Pozdrawiam", "Cześć", "Dzień dobry". Są one odpowiednie w prywatnej korespondencji; wówczas są skierowane do konkretnej osoby. W artykułach nie stosujemy tego typu zwrotów.

Brak podpisu

Nie musisz podpisywać tekstu swoim nazwiskiem. Charakter Serwisu umożliwia edycję artykułów przez każdego zarejestrowanego użytkownika. Mamy nadzieję, że dzięki temu artykuły i wskazówki będą posiadały lepszy poziom merytoryczny, gdyż teksty mogą być pisane lub poprawione przez wiele osób. Autorzy poszczególnych wersji są wypisani na zakładce "Historia i autorzy" danego artykułu.

Tworzenie stron

Każdy zarejestrowany użytkownik może utworzyć stronę, jednak decyzja o jej utworzeniu powinna być przemyślana. Szczególnie wybór kategorii. Zadecydowanie zabronione jest tworzenie artykułów bez kategorii, a które opisują zagadnienia danego języka – np. http://4programmers.net/MessageBox. Prawidłowy adres do takiego artykułu powinien wyglądać tak: Messagebox.

Tworzenie nowych artykułów

Zobacz: Tworzenie nowych haseł

Wielkie i małe litery

System nie rozróżnia małych i wielkich liter, więc nieistotne jest, jak zapisany został tytuł tekstu. Domyślnie pierwsza litera danego artykułu jest przekształcana na wielką. Bardzo zalecamy pisanie artykułów małymi literami. W przypadku artykułów czysto programistycznych – np. opisu funkcji – stosujemy styl "wielbłądzi" ("MessageBox", "ShowMessage"). Proszę pamiętać o zapisie nazw klas charakterystycznych dla Delphi – np. TForm, TMainMenu (chodzi o to, aby dwie pierwsze litery były wielkie).

Stosowanie stylu "wielbłądziego" przyjęło się w języku Delphi. W przypadku języka PHP czy C/C++ większość programistów pisze nazwy funkcji i słowa kluczowe małą literą. My także prosimy o dostosowanie się do tej reguły.

Niedozwolone znaki

Istnieją pewne restrykcje w nazewnictwie stron. Co prawda tytuł może zawierać znaki zapisane w kodowaniu UTF-8, lecz następujące znaki są usuwane przez oprogramowanie: ' " | ? & \\ # $ ^ =

Spacje są automatycznie zastępowane przez znaki podkreślenia (_).

Linkowanie

Odnośniki są bardzo ważnym elementem dodawanych artykułów. Odnośniki należy tworzyć w celu odwołania się do innych tekstów. Informacje odnośnie ich tworzenia znajdziesz na stronie: Formatowanie tekstu.

Jeżeli w tytule artykułu znajdują się spacje, nie trzeba w trakcie tworzenia linków używać znaku podkreślenia.

Bardzo ważne jest tworzenie linków do artykułów w Serwisie. Pozwala to użytkownikowi na łatwiejszą nawigację pomiędzy stronami.

Sekcja "Zobacz też"

Bardzo dobrą praktyką jest umieszczanie na końcu strony odnośników do stron, które mogą być powiązane z tematyką artykułu, czy też zawierają więcej informacji na dany temat. Oto jak może wyglądać taka sekcja:

Zobacz też

Wypunktowanie, tak jak w przykładzie, tworzymy przy pomocy znaku gwiazdki (*). Zobacz: Formatowanie tekstu, aby dowiedzieć się więcej.

Kategoryzacja

Kategorie pozwalają zorientować się w ogólnej strukturze Serwisu, a także w nawigacji po stronie. Dobrze jest więc kategoryzować daną stronę w grupy tematyczne. Przykładowo słowa kluczowe języka Delphi tworzymy w kategorii Delphi, tak więc wszystkie strony znajdują się pod adresem http://4programmers.net/Delphi/(Nazwa tekstu) – np. String Artykuł String opisuje typ danych języka Delphi o nazwie String. Warto jest więc zebrać wszystkie typy języka w jedną całość i dodać do kategorii Typy danych. W takim wypadku użytkownik, który odwiedzi stronę Typy danych, będzie miał podane "na talerzu" wszystkie typy języka Delphi.

Więcej! Typ String należy do typów łańcuchowych, więc można dodać ten artykuł także do kategorii Łańcuchowe, której kategorią macierzystą jest Typy danych. Mamy więc tekst String, który może należeć do trzech kategorii: "Delphi", "Typy danych", "Łańcuchowe".

Jak przypisywać dany tekst do wielu kategorii? Przeczytaj artykuł: Kategoryzowanie.

Zasady redagowania – dział Delphi

Niniejsza sekcja opisuje zasady redagowania działu Delphi. W chwili obecnej jest to dział, w którym znajduje się największa liczba materiałów. Propozycje zawarte w tej sekcji są subiektywne (proponowane przez użytkownika @{Adam Boduch}) i mogą być zmienione w drodze dyskusji.

Cele

Docelowo dział Delphi ma stanowić kompletne kompendium wiedzy dla programistów, opis języka, klas, modułów, komponentów oraz artykuły i FAQ związane z programowaniem w tym języku. Do dyspozycji użytkownika należy udostępnić przydatne komponenty oraz kody źródłowe programów napisanych w Delphi.

Kolejność opisywania

Prosimy w pierwszej kolejności skupić się na składni języka!. Należy opisać słowa kluczowe języka, po czym skupić się na podstawowych elementach, takich jak: pętle, moduły, instrukcje warunkowe, tablice. Następnie można przejść do opisywania funkcji. Zalecane jest zajęcie się funkcjami obecnymi w module System w pierwszej kolejności (czyli np. Inc, Writeln, Abs i inne funkcje wbudowane).

Ostatnim etapem jest opisanie klas i komponentów; jednak jeszcze nie ustalono zasad, jakim powinni kierować się autorzy.

Zobacz też

Słowa kluczowe

Ta zasada wykształciła się na samym początku funkcjonowania nowej wersji systemu Coyote, umożliwiającej edycję tekstów każdemu użytkownikowi. W pierwszym akapicie opisującym słowo kluczowe języka powinno znajdować się wyjaśnienie, czym właściwie jest dane słowo kluczowe. Na przykład:

or – operator języka Delphi.

czy:

unit – słowo kluczowe języka Delphi oznaczające deklarację modułu.

W kolejnym akapicie można krótko opisać, do czego służy dane słowo kluczowe, i podać krótki przykład wykorzystania. Tutaj uwaga: aktualnie tematy takie jak tablice, rekordy czy moduły opisane są w osobnych artykułach. Tak więc opisując np. słowo kluczowe <kgd>unit</kbd> podajemy krótką definicję oraz link do artykułu Moduły.

Opis funkcji

Funkcje i procedury w języku Delphi zawsze należą do jakiegoś modułu. Podstawowym modułem jest System, który jest zawsze dołączany do aplikacji typu Win32. Podstawowe polecenia języka, jak Inc, Writeln czy nawet Exit, należą do modułu System.

Na początku opisywania danej funkcji/procedury korzystamy z szablonu Delphi Moduły, podając mu parametry w postaci nazwy funkcji/procedury oraz modułu, do jakiego należy. Na przykład:

{ {Template:Delphi Moduły|Writeln|System}}

Spowoduje to wstawanie na samej górze takiego szablonu:

Writeln
Moduł: System

Następnie wpisujemy nagłówek procedury/funkcji:

procedure WriteLn([ var F: Text; ] P1 [, P2, ...,Pn ] );

W następnym akapicie należy dodać krótkie zdanie, do czego służy dana funkcja, a kolejny akapit może opisywać funkcję oraz jej parametry bardziej szczegółowo. Artykuł powinien także zawierać przykłady wykorzystania danej funkcji. Zobacz przykładowe artykuły: Inc, Dec, Abs.

Prosimy o umieszczanie w tekście linków do stron nawiązujących do danego hasła!

Metody

(jeszcze nie ustalono)

Formatowanie kodu

Umieszczając w tekście czy to artykuł, czy wskazówkę, czy też opis danej funkcji, często będziesz zmuszony wstawiać przykłady wykorzystania. Bardzo zalecane jest stosowanie jednolitego stylu formatowania kodu.

Opis, jak powinien być sformatowany kod w Delphi, znajdziesz w artykule: Formatowanie kodu w Delphi.

Zasady redagowania - (X)HTML

Ta sekcja opisuje zasady tworzenia artykułów w dziale (X)HTML. Zasady te wyklarowały się po krótkiej dyskusji i taki styl został przyjęty i zaaprobowany przez większość użytkowników.

Cele

Dział (X)HTML ma docelowo opisywać wszystkie znaczniki, atrybuty i zdarzenia w języku HTML (oraz XHTML).

Opis znacznika

W pierwszej kolejności prosimy o skupienie się na opisywaniu znaczników języka XHTML. Styl, jaki wyklarował się, mówi o stosowaniu w opisie znacznika następujących elementów:

 1. Na początku artykułu – znacznik w nagłówku <h1>, zapisany w odpowiedniej formie (z zachowaniem odpowiedniej wielkości znaków, jeśli jest istotna).
 2. Niewielki opis samego znacznika oraz jego działania.
 3. Opcjonalna sekcja "Zobacz też".
 4. Sekcja "Przykład użycia" z krótkim przykładem użycia znacznika.
 5. Sekcja "Główne atrybuty" z opisem innych atrybutów.
 6. Sekcja "Atrybuty wizualne" z opisem atrybutów odpowiadających za wygląd.
  1. Niekiedy zamiast sekcji Atrybuty wizualne może pojawić się sekcja "Atrybuty niestandardowe" z łączami do atrybutów, które są wspierane tylko przez niektóre przeglądarki i nie istnieją w standardzie języka.
 7. Sekcja "Dostępne zdarzenia" z listą zdarzeń języka JavaScript przypisanych do znacznika.
  1. Może pojawić się sekcja "Zdarzenia niestandardowe" z łączami do zdarzeń wspieranych przez niektóre przeglądarki.

Gdy w artykule odwołujemy się do znacznika (opisywanego bądź innego), możemy używać albo formy Nazwaznacznika, albo <nazwaznacznika>,

Znaczniki przestarzałe możemy oznaczać stosując szablon { {Template:Tag_deprecated}}. Uwaga, ograniczenia techniczne! Pomiędzy znakami { nie ma spacji!) wstawiający taki tekst:

Znacznik ten ma status Deprecated w HTML 4.01/XHTML 1.0, a w wersjach Strict tych języków już nie istnieje! Nie należy więc go używać.

Znaczniki przestarzałe należy także dodać do kategorii (X)HTML/Deprecated.

Sekcja "Zobacz też"

Nagłówek tej sekcji powinien być tworzony z użyciem znacznika <h4> (a nie <b>!). Powinna ona zawierać listę nieuporządkowaną z linkami do innych, podobnych znaczników.

Sekcja może znajdować się albo pod opisem znacznika, albo na końcu artykułu.

Atrybuty

Atrybuty (zarówno wizualne, jak i główne) powinny być wypisane za pomocą listy nieuporządkowanej, wraz z krótkim opisem oraz odwołaniem do szerszego opisu atrybutu – odpowiedniego artykułu w kategorii (X)HTML/Atrybuty/. W wypadku gdy atrybut może mieć tylko kilka wartości, w artykule o znaczniku nie należy ich wymieniać; należy je przenieść do artykułu o atrybucie.

Atrybuty, które są dostępne praktycznie dla każdego znacznika, czyli atrybuty używane głównie przez CSS (Id, Class i Style), mogą być wstawione do artykułu (do sekcji "Główne atrybuty"!) za pomocą szablonu:

{ {Template:Atrybuty_dla_CSS}}

Podobnie mogą być wstawiane inne atrybuty, także dostępne praktycznie dla każdego znacznika, czyli: Lang, Dir i Title, poprzez:

{ {Template:Atrybuty_podstawowe}}

Uwaga! Nie opisujemy ani nie wyliczamy atrybutów xml:lang oraz xmlns, gdyż są to atrybuty czysto XML-owe i dostępne dla każdego znacznika w każdym języku pochodnym od XML.

Atrybuty wizualne

Przy opisie atrybutów wizualnych należy zaznaczyć, że są one przestarzałe – na przykład stosując taki szablon:

<b>Atrybuty te mają status [[(X)HTML/Deprecated]] w HTML 4.01, a w XHTML 1.0 Strict są zabronione!</b> W zamian należy używać styli [[CSS]].

Atrybuty niestandardowe

Wyliczając niestandardowe atrybuty znacznika warto zastosować taki szablon:

{ {Template:Attr_notstandard|nazwa_znacznika}}

Uwaga! Poniższe atrybuty znacznika `<nazwa_znacznika>` nie są zawarte w standardzie języka HTML i XHTML, ale są obsługiwane przez niektóre przeglądarki internetowe - są to pozostałości po rozszerzeniach HTML różnych firm w okresie wojny przeglądarek. Ich używanie jest jednak wysoce niezalecane i powoduje niezgodność strony z zadeklarowanym typem dokumentu.

Zdarzenia

By wstawić listę zdarzeń do artykułu o znaczniku, można użyć szablonu:

{ {Template:Zdarzenia_HTML}}

Znaczniki bez zamknięcia

Znaczniki, które nie mają znacznika zamykającego w HTML-u (ale jest on wymagany w XHTML-u), powinny mieć to wyraźnie zaznaczone. Należy wtedy zastosować szablon:

{ {Template:tag_close|nazwa_znacznika}}

gdzie nazwa znacznika to to, co znajduje się pomiędzy znakami < i >, na przykład hr dla znacznika Hr. Szablon ten powoduje dodanie takiego tekstu:

Uwaga! W języku HTML 4.01 znacznik ten nie posiada znacznika zamykającego. Natomiast w XHTML-u musi on zostać poprawnie (według standardu języka XML) zakończony: `<nazwa_znacznika />` Spacja przed znakiem "/" ułatwia rozpoznanie tagu przeglądarkom nie obsługującym XHTML. Różnice między HTML i XHTML.

Przykład użycia

Sekcja przykład użycia powinna w prosty sposób demonstrować zastosowanie danego znacznika. Przy pisaniu przykładów nie trzeba kopiować całej struktury dokumentu XHTML, wraz z tagiem Doctype, Html, Head, wystarczy sam znacznik, chyba że całe nagłówki są potrzebne (na przykład dla znaczników znajdujących się w sekcji Head dokumentu).

Przy zapisywaniu przykładów użycia korzystamy z poprawnego języka XHTML. Należy pamiętać o zapisaniu poprawnego Doctype, jeśli przykład wymaga podania całości dokumentu HTML (wraz z tagiem początkowym).

Nie wolno pisać znaczników bez zamknięcia, nawet jeśli ono w HTML-u nie jest wymagane. Nie wolno zapisywać wartości atrybutów poza znakami cudzysłowu bądź apostrofu. Znaczniki piszemy małymi literami.

Kategoryzacja

W dziale XHTML mamy stworzone już kilka kategorii, a następne będą sukcesywnie dodawane. Gdy tworzysz opis znacznika, którego kategoria już istnieje, dodaj go do tej kategorii.

Jeżeli nie wiesz na przykład, czy uznać znacznik za semantyczny, nie dodawaj do kategorii; inni użytkownicy poprawią artykuł.

Opis atrybutu

(nieustalone)

Dostępne szablony

Przy opisie atrybutów można zastosować następujące szablony:

{ {Template:null_attr|atrybut}}

Uwaga! W XHTML niedozwolone jest stosowanie atrybutów bez przypisanej wartości i należy użyć pełnej formy: `<element atrybut="atrybut">` Podczas gdy w języku HTML można zastosować krótszą wersję: `<element atrybut="atrybut">` Różnice między HTML i XHTML.

{ {Template:Attr_deprecated}}

Uwaga! Atrybut ten jest oznaczony jako przestarzały i nie jest obecny w wersji Strict językow HTML i XHTML. Nie nalezy go używać, zamiast niego powinno się stosować nowsze techniki - na przykład dla atrybutów odpowiadających za wygląd są to odpowiednie polecenia arkuszy stylów CSS.

Opis zdarzenia

(nieustalone)

Źródła, z których warto korzystać

Bardzo zalecamy korzystanie ze sprawdzonych i naprawdę dobrych źródeł informacji o znacznikach, by uniknąć sytuacji, że opisywane są atrybuty, które są wspierane tylko przez jedną przeglądarkę, czy inne elementy nieistniejące w standardzie języka HTML.

Godne polecenia są:

Zasady redagowania CSS

W dziale (X)HTML trzeba było poprawiać wiele artykułów, bo nie dość szybko powstały spójne zasady ich tworzenia. Aby uniknąć takiej sytuacji, chciałbym zaproponować takie zasady już na samym początku tworzenia działu CSS.

Tę sekcję można traktować jako propozycję. Jeżeli nie zgadzasz się z tymi zasadami, zaproponuj inne.

Początek opisu polecenia

Na początku artykułu opisującego polecenie należy krótko zdefiniować rolę danego polecenia.

Następnie należy dokładnie opisać jego funkcje. Jeśli polecenia ma kilka funkcji, każdą należy wymienić po nagłówku <h3>.

Do wypisania możliwych wartości polecenia stosuj listę nieuporządkowaną.

Polecenia pokrewne

Po takim nagłówku: <h2> "Polecenia pokrewne" należy na liście nieuporządkowanej wymienić polecenia CSS, bardzo podobne do opisywanego. Np dla Font będą to Font-size, Font-family itd.

Odpowiednik HTML

Tutaj wypisuje się ewentualne tagi lub atrybuty HTML, które działają podobnie jak opisywane polecenie CSS. W razie potrzeby należy zaznaczyć, że tag czy atrybut HTML ma status Deprecated.

Wersja specyfikacji

Tu należy zaznaczyć, w jakiej wersji CSS pojawiło się dane polecenie. Lista specyfikacji znajduje się na stronie głównej działu CSS.

Wsparcie przeglądarek

Tu należy wypisać, od jakich wersji przeglądarki wspierają to polecenie. Najważniejsze, aby napisać o MSIE, Operze i Firefoxie. Oczywiście jeśli ktoś posiada informacje o większej ilości przeglądarek, nic nie stoi na przeszkodzie, aby je wykorzystać.

W tym miejscu należało by też zaznaczyć ewentualne "dziwactwa", jakie serwują nam poszczególne przeglądarki (wiadomo ze nawet nowoczesne przeglądarki miejscami odbiegają od standardu obsługi CSS). Taka informacja dla uczących się CSS może być bardzo przydatna.

Pseudolementy i pseudoklasy

Nie ustalono.

Stałe wartości, które przyjmują polecenia (np. None, Wartość "hidden", inline)

Nie ustalono.

Powtarzające się teksty, szablony

Jeżeli jakieś polecenie definiuje kolor, należy wstawić przy nim szablon:

<dfn>Kolor można zadeklarować jako jedną z 16 stałych lub w formacie rgb: #xxyyzz gdzie "xx" to zapisana szesnastkowo składowa czerwona, "yy" zielona a "zz" niebieska (np. #FFFFFF dla białego), można też użyć formy skróconej #xyz. Można też użyć zapisurgb(r, g, b)`, w którym stosuje się liczby dziesiętne.

CSS3 wprowadza trzy nowe sposoby deklarowania koloru rgb z kanałem alfa, odcień nasycenie jasność, odcień nasycenie jasność z kanałem alfa</dfn>`

Kolor można zadeklarować jako jedną z 16 stałych lub w formacie rgb: #xxyyzz gdzie "xx" to zapisana szesnastkowo składowa czerwona, "yy" zielona a "zz" niebieska (np. #FFFFFF dla białego), można też użyć formy skróconej #xyz. Można też użyć zapisu `rgb(r, g, b)`, w którym stosuje się liczby dziesiętne. CSS3 wprowadza trzy nowe sposoby deklarowania koloru rgb z kanałem alfa, odcień nasycenie jasność, odcień nasycenie jasność z kanałem alfa

Zasady redagowania – C

Sekcja opisuje zasady pisania artykułów w dziale C#. Są one skrócone do absolutnego minimum, aby ułatwić użytkownikom edycję artykułów, jednak z uwagi na ogrom języka należy przestrzegać poniższych wytycznych.

Cele

Dział C# powinien zawierać jak najwięcej informacji o specyfikacji języka, mniej zaś o opisie samych klas .NET (co nie znaczy, że tych nie wolno opisywać, z uwagi na ciężkie rozbicie tych dwóch światów).

Opis elementów języka

Ważna rzeczą podczas tworzenia artykułów jest wskazanie informacji, od jakiej wersji języka C# dany element występuje. Informacja taka jest zbędna dla wersji 1.0 oraz 1.1. Kolejne wersje (2.0, 3.0 ...) powinny mieć informacje. Na przykład: jeżeli opisujemy słowa kluczowe LINQ, powinniśmy umieścić informację, że chodzi o wersję 3.0. Należy w tym celu wykorzystać gotowy szablon w ten sposób:

<span style="color:#C0C0C0">( element wprowadzony do języka C# od wersji 3.0 )</span>

Informacja o wersji zostanie automatycznie dodana (w przykładzie: wersja 3.0).

Stary i nieużywany dział "Podręcznik"

W starej wersji działu został stworzony osobny dział o nazwie Podręcznik. W obecnej formie dział ten nie występuje, a z czasem jego artykuły będą przenoszone do odpowiednich kategorii (wcześniej artykuły się dublowały). Wobec powyższego prosimy o nie dopisywanie artykułów do działu Podręcznik!

11 komentarzy

Czy może ktoś mi wytłumaczyć, dlaczego niniejszy tekst jest w kategorii C? ;]

tekst "Uwaga! Ograniczenia techniczne - pomiędzy znakami { nie ma spacji!" jest tak często, że wartoby go wyjąć do szablonu

Okej, zgadzam się. Działanie wylatuje. A przykład użycia... ogólnie nie jest to kolejność, której należy ściśle się trzymać - ale może i dobrze by było, aby była jedna ustalona. Dobra - może być przykład drugi.

Dobra, dodałem reguły opisywania znaczników XHTML, na sprecyzowanie stylu opisu atrybutów i zdarzeń nalezy poczekać, jeśli coś napisałem niezrozumiale, albo źle to poprawcie proszę.

ja bym zrezygnował z sekcji DZIAŁANIE... bez sensu to jest troche, po co dwa razy to samo pisac - działąnie mozna zawrzeć przy opisie znacznika..

no i "przykład uzycia" cały czas był drugą sekcją, a tu nagle powendrował na 7 miejce :|

tie.. i znowu wiecej niż połowa artykułu dotyczy Delphi, potem jak widze takie komentarze jak tutaj:

Artykuły do zrobienia (TeWuX)
MessageBox (N00byStance)

to mnie trzęsie :/

ale my, nie piszący w delphi jesteśmy sobie sami winni :P

//ja pisałem w Delphi wieki temu.. ale szybko znalazłem coś lepszego :> - M

Auto zamiana pierwszego znaku na wielki to bardzo zły pomysł imo.
Przykład: http://4programmers.net/C_sharp/Podr%C4%99cznik/Instrukcje_steruj%C4%85ce/return
Nie ma czegoś takiego w C/C++/C# jak Return - jest za to return.

Delphi zezwala na różną wielkość liter przez co każdy pisze jak chce - w językach pochodnych składni C [przeogromna większość] wielkość liter jest narzucona dzięki czemu kody źródłowe są klarowne bo każdy musi pisać tak samo - więc nie powinniśmy tutaj tego zmieniać!
[i tak wiem, że to zostanie odrzucone bo Delphi rlz.....]

Niewielka literówka:

W przypadku języka Php czy C większość programistów pisze nazwy funckji czy słowa kluczowe, mały literami.

Ja bym jeszcze dodał informację, żeby starać się nie stosować różnych kolorów. Zamiast nich można użyć pogrubienia, kursywy i podkreślenia. Na aktualnej skórce kolorki dobrze pasują, może i wygląda to ładnie, ale co będzie później z pozostałymi?!
Ogólnie art jest spox :)

Może, żeby starać się używać polskich znaków, zdania zaczynać z dużych liter - co jest częstym błędem wielu userów :)

Co byscie chcieli tu przeczytac? Co opisac? Czekam na sugestie.