C/C++ » FAQ

Radix sort

fr3

Kod do sortowania unsigned intów w czasie liniowym. ( O(n) )
O wiele lepszy od jakiegokolwiek algorytmu dzialajacego w czasie liniowo-logarytmicznym ( O(n lg n)), jak np. quicksort.

Algorytm jest stabilny, nie działa w miejscu (uzywa bufora tymczasowego o rozmiarze n).

#include <stdio.h>

//Radix Sort by Fr3m3n, 2007
#define uint unsigned int

typedef union _sort_uint{
  uint liczba;
  struct{
    #ifdef LITTLE_ENDIAN
      unsigned short int Low;
      unsigned short int High;
    #else
      unsigned short int High;
      unsigned short int Low;
    #endif
  };
}sort_uint;

int main(void){
  uint n;
  scanf("%u",&n);
  sort_uint *liczby0=(uint*)malloc(n*sizeof(uint)*2);
  //liczby1 to tablica pomocnicza
  sort_uint *liczby1=liczby0+n;
  for(uint i=0;i<n;i++)
    scanf("%u",&liczby0[i].liczba);
  /*
  Najpierw sortuje wedlug lsw (least significant word), uzywajac lsw jako indexu w tablicy.
  Pozniej w ten sam sposob z msw. (most significant word)
  Zlozonosc obliczeniowa: O(n)
  Zlozonosc pamieciowa: O(n)
  Sortuje wg unsigned int, ale latwo zmienic dla signed
  */
  uint gdzie[0xFFFF+1];
  bzero(gdzie,sizeof(gdzie));
  for(register uint i=0;i<n;i++)
    gdzie[liczby0[i].Low]++;
  register uint t=0,t1;
  //zapisz w gdzie adresy dla kolejnych liczb
  for(uint i=0;i<(0xFFFF+1);i++){
    if(gdzie[i]){
      t1=gdzie[i];
      gdzie[i]=t;
      t+=t1;
    }
  }
  //posortuj wg lsw
  for(register uint i=0;i<n;i++){
    register uint __asdf=(liczby0[i].Low);
    liczby1[gdzie[__asdf]].liczba=liczby0[i].liczba;
    gdzie[__asdf]++;
  }

  //posortuj wg msw
  bzero(gdzie,sizeof(gdzie));
  for(register uint i=0;i<n;i++)
    gdzie[liczby1[i].High]++;
  t=0;
  //zapisz w gdzie adresy dla kolejnych liczb
  for(uint i=0;i<(0xFFFF+1);i++){
    if(gdzie[i]){
      t1=gdzie[i];
      gdzie[i]=t;
      t+=t1;
    }
  }
  //posortuj wg msw
    for(register uint i=0;i<n;i++){
      register uint __asdf=(liczby1[i].High);
      liczby0[gdzie[__asdf]].liczba=liczby1[i].liczba;
      gdzie[__asdf]++;
  }

  //wypisz
  puts("Posortowane:");
  for(uint i=0;i<n;++i)
    printf("%u\n",liczby0[i].liczba);
  free(liczby0);
}
FAQ

0 komentarzy