(X)HTML

HTML oraz XHTML to języki znacznikowe opisu danych, które służą do tworzenia struktury oraz opisywania wyglądu stron internetowych.

HTML jest aplikacją SGML, natomiast XHTML - aplikacją XML.

XHTML często opisywany jest jako następca HTML 4, co jest nieprawdą - następcą HTML 4 jest HTML 5, który wciąż jest rozwijany. Do tworzenia stron internetowych powinno się przeważnie używać HTML 4.

Koordynacją rozwoju języków HTML oraz XHTML zajmuje się World Wide Web Consortium.

Poprawność kodu napisanego w HTML i XHTML można sprawdzić przy pomocy validatora.

Delphi

Znaczniki HTML 4.01 i XHTML 1.0

Podstawowe znaczniki

!DOCTYPE - Html - Body - h1 do h6 - P - Br - Hr - Komentarze

Format pisma

B - Font - I - Em - Big - Strong - Small - <sup> - indeks górny - <sub> - indeks dolny - <bdo> - kierunek tekstu - U

Wyjście

Pre - Code - <tt> - teletype [Nie wspierany] - kbd - Var - dfn - samp - Xmp

Blokowe

Address - Blockquote - Center

Liniowe

Acronym - Abbr - q - cite - Ins - Del - S - Strike

Odnośniki

A - <link> - odnośnik

Ramki

Frame - frameset - Noframes - Iframe

Wejście

Form - Input - Textarea - Button - Select - Optgroup - Option - Label - Fieldset - Legend - Isindex

Listy

Ul - Ol - Li - Dir - Dl - dt - Dd - Menu

Obrazki

Img - map - area

Tabele

Table - Caption - th - tr - Td - thead - tbody - tfoot - col - colgroup

Style, warstwy

Style - Div - Span

Informacje o dokumencie

Head - Title - Meta - Base - Basefont

Programowanie

script - Noscript - applet - object - param

Kolory w (X)HTML

kolory1 - kolory2 - kolory3

Inne aspekty języka (X)HTML

Języki związane z (X)HTML

Znacznikowe: XML, XSL
Skryptowe: JavaScript (EcmaScript)
Opisujące wygląd dokumentu: CSS

Znaki specjalne w HTML

 • 2021-09-06 12:40
 • 0 komentarzy
 • 63 odsłony

<td> - komórka w tabeli (table data cell)

 • 2021-09-03 16:03
 • 3 komentarzy
 • 2241 odsłon

Ins

 • 2006-12-22 17:06
 • 0 komentarzy
 • 2395 odsłon

Pozycjonowanie

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2543 odsłony

Frame

 • 2007-05-27 12:10
 • 4 komentarzy
 • 2628 odsłon

Doctype

 • 2006-07-19 12:25
 • 0 komentarzy
 • 1244 odsłony

<link> - odnośnik

 • 2021-09-03 17:25
 • 2 komentarzy
 • 3064 odsłony

<address> - dane kontaktowe

 • 2021-09-03 17:31
 • 0 komentarzy
 • 2455 odsłon

<var> - zmienna lub argument

 • 2021-09-03 15:52
 • 4 komentarzy
 • 2207 odsłon

<tt> - teletype [Nie wspierany]

 • 2021-09-04 12:21
 • 2 komentarzy
 • 2240 odsłon

<code> - kod języka programowania

 • 2021-09-03 14:59
 • 2 komentarzy
 • 1938 odsłon

<bdo> - kierunek tekstu

 • 2021-09-03 15:44
 • 0 komentarzy
 • 2642 odsłony

<sub> - indeks dolny

 • 2021-09-04 12:16
 • 2 komentarzy
 • 2175 odsłon

<sup> - indeks górny

 • 2021-09-04 12:17
 • 0 komentarzy
 • 2289 odsłon