Ins

Ktos

`<ins>`

Znacznik ten używany jest do oznaczania zmian w dokumencie, podobnie jak znacznik <del>, oznacza tekst dodany do dokumentu. Standardowe stylowanie tego elementu to podkreślenie.

Przykład użycia

<ins datetime="2002-02-31">A jednak potwierdzono plotki, iż...</ins>


<ins>A jednak potwierdzono plotki, iż...</ins>

<h2>Główne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Title]] - definiuje tytuł elementu
* [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]] - definiuje język elementu
* [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]] - definiuje kierunek tekstu w elemencie

<h2>Opcjonalne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Datetime]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Cite]]

<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy