Ins

Ktos

`<ins>`

Znacznik ten używany jest do oznaczania zmian w dokumencie, podobnie jak znacznik `<del>`, oznacza tekst dodany do dokumentu. Standardowe stylowanie tego elementu to podkreślenie.

Przykład użycia

<ins datetime="2002-02-31">A jednak potwierdzono plotki, iż...</ins> ``` <ins>A jednak potwierdzono plotki, iż...</ins>

Główne atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Title]] - definiuje tytuł elementu * [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]] - definiuje język elementu * [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]] - definiuje kierunek tekstu w elemencie

Opcjonalne atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Datetime]] * [[(X)HTML/Atrybuty/Cite]]

Dostępne zdarzenia

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy