Deprecated

Dydel

Deprecated (zdeprecjonowane)

[[(X)HTML|Znaczniki]] i [[(X)HTML/atrybuty]] języka (X)HTML, które otrzymały taki status uznawane są za przestarzałe i zaleca się korzystanie z nowszych technik. Dotyczy to głównie znaczników i atrybutów odpowiadających za wygląd strony.

Zdeprecjonowane elementy i atrybuty są dozwolone w wersji Transitional HTML 4.01 i XHTML 1.0, natomiast nie są dostępne w wersjach Strict tych języków.

Przyczyną zdeprecjonowania tych elementów jest powstanie nowych (lepszych) technik prowadzących do uzyskania tego samego efektu - na przykład kaskadowych arkuszy stylów (CSS).

Lista zdeprecjonowanych znaczników

* [[(X)HTML/Applet]] * [[(X)HTML/Basefont]] * [[(X)HTML/Center]] * [[(X)HTML/Dir]] * [[(X)HTML/Font]] * [[(X)HTML/Isindex]] * [[(X)HTML/Menu]] * [[(X)HTML/S]]/[[(X)HTML/Strike]] * [[(X)HTML/U]] Dane ze strony: http://www.w3.org/TR/html4/index/elements.html

Lista zdeprecjonowanych atrybutów

* [[(X)HTML/Atrybuty/align]] * [[(X)HTML/Atrybuty/alink]] * [[(X)HTML/Atrybuty/background]] * [[(X)HTML/Atrybuty/bgcolor]] * [[(X)HTML/Atrybuty/border]] * [[(X)HTML/Atrybuty/clear]] * [[(X)HTML/Atrybuty/code]] * [[(X)HTML/Atrybuty/color]] * [[(X)HTML/Atrybuty/compact]] * [[(X)HTML/Atrybuty/face]] * [[(X)HTML/Atrybuty/height]] * [[(X)HTML/Atrybuty/hspace]] * [[(X)HTML/Atrybuty/language]] * [[(X)HTML/Atrybuty/link]] * [[(X)HTML/Atrybuty/noshade]] * [[(X)HTML/Atrybuty/nowrap]] * [[(X)HTML/Atrybuty/object]] * [[(X)HTML/Atrybuty/prompt]] * [[(X)HTML/Atrybuty/size]] (oprócz [[(X)HTML/Input]] i [[(X)HTML/Select]]) * [[(X)HTML/Atrybuty/start]] * [[(X)HTML/Atrybuty/text]] * [[(X)HTML/Atrybuty/type]] dla [[(X)HTML/Ol]], [[(X)HTML/Ul]], [[(X)HTML/Dl]] * [[(X)HTML/Atrybuty/value dla [[(X)HTML/Li]] * [[(X)HTML/Atrybuty/version]] * [[(X)HTML/Atrybuty/vlink]] * [[(X)HTML/Atrybuty/vspace]] * [[(X)HTML/Atrybuty/width dla [[(X)HTML/Hr]], [[(X)HTML/Td]], [[(X)HTML/Th]], [[(X)HTML/Pre]] Dane ze strony: http://www.w3.org/TR/html4/index/attributes.html

Sposoby uzyskania tego samego efektu

Zamiast używania przestarzałych znaczników i atrybutów należy korzystać ze styli [[CSS]]. Oto przykład na zastąpienie znacznika [[(X)HTML/Font|`font`]]:

Kod:

<font color="red">czerwony</font>

Należy zastąpić np. takim:

<code class="html4strict"><span style="color: red">czerwony</span>

Vlink

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3594 odsłony

Version

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2101 odsłon

Language

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2369 odsłon

Face

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2639 odsłon

<frameset> - zbiór ramek [Nie wspierany]

 • 2021-09-04 12:32
 • 0 komentarzy
 • 2509 odsłon

Font

 • 2010-10-31 18:27
 • 3 komentarzy
 • 6223 odsłony

Basefont

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3150 odsłon

Isindex

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3580 odsłon

Center

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 4335 odsłon

<menu> - lista menu [Nie wspierany]

 • 2021-09-04 12:22
 • 0 komentarzy
 • 4033 odsłony

<dir> - katalog (directory) [Nie wspierany]

 • 2021-09-04 12:21
 • 0 komentarzy
 • 3853 odsłony

Text

 • 2010-10-31 18:27
 • 6 komentarzy
 • 2483 odsłony

Link

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2240 odsłon

Alink

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2437 odsłon

Bgcolor

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 4144 odsłony

6 komentarzy

Racja, Dydel. Zaraz poprawię.

Tak, html i xhtml nie różnia się niczym (chyba nawet dosłownie niczym) po za tym, że xhtml jest aplikacją XML . Wersje Strict, Transitional i Frameset w obu językach zawierają te same znaczniki i atrybuty.
http://www.w3.org/TR/xhtml1/

Chciałbym przy tym zwrócić uwagę na błędne określanie na czym polega zdeprecjonowanie. W poszczególnych opisach elementów i atrybutów występują zdania typu:
'Tag ten ma status Deprecated w HTML 4.01, a w XHTML 1.0 Strict nie istnieje!'
Status Deprecated te elementy i atrybuty mają zarówno w HTML 4.01, jak i XHTML 1.0. Występują one w wersji Transitional w obu językach i w obu są niedostępne w wersji Strict. Dlatego zdania te powinny brzmieć, co następuje:

'Tag ten ma status Deprecated w HTML 4.01/XHTML 1.0 i w wersji Strict tych języków nie istnieje!'

xhtml i html maja taka sama liste zdepraktykowanych atrybutów i znaczników? :|

Zrobione. Ten artykuł jest kategorią, wszystkie znaczniki jakie istniały i są Deprecated zostały skategoryzowane (przy okazji warto pamiętać o szablonie

Znacznik ten ma status Deprecated w HTML 4.01/XHTML 1.0, a w wersjach Strict tych języków już nie istnieje! Nie należy więc go używać.</p>
!), czyli został Applet i Center, którym się za moment zajmę. Gdy opisane zostaną przestarzałe atrybuty to chyba tą listę co jest w artykule będzie można usunąć.

Ktosiu - do dzieła! :)

Słuchajcie, a ja mam propozycję - może by tak zrobić z tego kategorię i dodawać do niej znaczniki Deprecated poprzez proste {{Cat: a nie wypisywać je ręcznie?