Li

``

Definiuje element listy.

Zobacz też: Ol Ul

Przykład użycia

Japonia</li> Chiny</li> </ul> Japonia</li> Chiny</li> </ol>

<ul>
   <li>Japonia</li>
   <li>Chiny</li>
</ul>

<ol>
   <li>Japonia</li>
   <li>Chiny</li>
</ol>

<h2>Listy w języku XHTML</h2>

XHTML wymaga poprawnego zagnieżdżania i zamykania elementów listy.

Ten kod jest nieprawidłowy ponieważ elementy listy (`<li>`) nie zostały domknięte.

<code class="html4strict">
<ul>
   <li>Japonia
   <li>Chiny
</ul>

Następny kod jest nieprawidłowy ponieważ lista została źle zagnieżdżona.

Japonia</li> Tokio</li> Yokohama</li> </ol> Chiny</li> </ul>

powinien on zostać napisany w następujący sposób:

<code class="html4strict">
<ul>
  <li>Japonia
    <ol>
      <li>Tokio</li>
      <li>Yokohama</li>
    </ol>
  </li>
  <li>Chiny</li>
</ul>

Atrybuty opcjonalne

Atrybuty te mają status [[(X)HTML/Deprecated]] w HTML 4.01, a w XHTML 1.0 Strict są zabronione! W zamian należy używać styli [[CSS]].

[[(X)Html/Atrybuty/type]] </li> [[(X)Html/Atrybuty/value]]</li> </ul>

Główne atrybuty

[[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS</li> [[(X)HTML/Atrybuty/title]]</li> [[(X)HTML/Atrybuty/dir]]</li> [[(X)HTML/Atrybuty/lang]]</li> xml:lang</li> </ul>

Dostępne zdarzenia

[[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]</li> </ul>

0 komentarzy