Onclick

maxi

Określa kod JavaScript, który zostanie wykonany po kliknięciu na elemencie, którego jest atrybutem. Może być to nazwa funkcji lub dowolny kod. Polecenia należy oddzielać średnikami. Nie należy stosować znaku nowej linii w treści poleceń, zaleca się zastępowanie go spacjami.

Przykłady użycia

Ten blok zostanie ukryty po kliknięciu.

obraz.gif Ten obraz zostanie powiększony po kliknięciu.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer felis ridiculus ultrices et montes. Sed ornare diam sagittis dapibus sed justo dictum lorem porta Mauris. Sollicitudin Curabitur augue id Curabitur.

Po kliknięciu tego akapitu wywołana zostanie funkcja alert().

Kliknięcie na ten akapit spowoduje ukrycie akapitu o atrybucie id="loremipsum".

```

Zobacz też

Ondblclick </li> Onkeydown </li> Onkeyup </li> </ul>

2 komentarzy

A po jakiemu to:
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer felis ridiculus ultrices et montes. Sed ornare diam sagittis dapibus sed justo dictum lorem porta Mauris. Sollicitudin Curabitur augue id Curabitur