Dir

Ktos

Atrybut Dir, który wraz z atrybutami Lang czy xml:lang może być stosowany praktycznie do każdego znacznika języka (X)HTML, określa kierunek tekstu, istotny dla niektórych języków, jak hebrajski lub arabski.

Często stosowany jest w znaczniku <bdo> - kierunek tekstu określającym kierunek tekstu dla danego fragmentu tekstu.

Wartość

Atrybut ma dwie dozwolone wartości, są to: * ltr - Left-To-Right, od lewej do prawej, standardowy kierunek tekstu. * rtl - Right-To-Left, od prawej do lewej.

Sposób użycia

To jest tekst od lewej do prawej, a <bdo dir="rtl">jewel od jewarp do tsket tsej ot</bdo> i znowu tekst z lewej do prawej.

```

0 komentarzy