Onmousedown

maxi

Zdarzenie JavaScript wywoływane, kiedy przycisk myszy zostanie wciśnięty na obiekcie, którego jest atrybutem. Zawiera polecenia języka JS oddzielone znakami średnika. Nie należy stosować znaków nowej linii, zaleca się zastępowanie ich spacjami.

Przykład użycia

Po naciśnięciu przycisku myszy nad tym blokiem wywołana zostanie funkcja alert().
```

Zobacz też

Onmouseup </li> Onclick </li> Onkeydown </li> Onkeyup </li> </ul>

0 komentarzy