Onmouseup

maxi

Zdarzenie JavaScript wywoływane, kiedy przycisk myszy zostanie zwolniony na obiekcie, którego jest atrybutem. Zawiera polecenia języka JS oddzielone znakami średnika. Nie należy stosować znaków nowej linii, zaleca się zastępowanie ich spacjami.

Przykład użycia

Po zwolnieniu przycisku myszy nad tym blokiem wywołana zostanie funkcja alert().
```

Zobacz też

Onmousedown </li> Onclick </li> Onkeydown </li> Onkeyup </li> </ul>

0 komentarzy