Body

`<body>`

W obrębie tego znacznika znajduje się cała zawartość dokumentu (Porównaj z Head).

Przykład użycia

<html> <head> </head> <body> To jest zawartość dokumentu </body> </html> ```

Atrybuty wizualne

Znacznik body posiada atrybuty które umożliwiają zdefiniowanie wyglądu dokumentu.

Atrybuty te mają status Deprecated w HTML 4.01, a w XHTML 1.0 są zabronione! W zamian należy używać styli CSS.

Alink </li> Background </li> Bgcolor </li> Link </li> Text </li> Vlink </li> </ul>

Główne atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/title]] * [[(X)HTML/Atrybuty/dir]] * [[(X)HTML/Atrybuty/lang]] * xml:lang

Zdarzenia

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onload]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onunload]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

1 komentarz