Bgcolor

salat25

Atrybut bgcolor znacznika <body> służy do ustawiania koloru tła strony WWW.

Uwaga! Atrybut ten jest oznaczony jako przestarzały i nie jest obecny w wersji Strict językow HTML i XHTML. Nie nalezy go używać, zamiast niego powinno się stosować nowsze techniki - na przykład dla atrybutów odpowiadających za wygląd są to odpowiednie polecenia arkuszy stylów CSS.

Zobacz też

Wartość

Możliwe są dwie możliwości podania koloru:

  • kod RGB w postaci #xxyyzz, gdzie xx, yy i zz to zapisane szestnastkowo wartości dla poszczególnych składowych (czerwonego, zielonego, niebieskiego) koloru
  • jedna z predefiniowanych nazw

Przykład

Przykład deklaracji jako kod RGB:

<body bgcolor="#425A10"> Mamy kolor tła </body>

Zastosowanie jednej z nazw predefiniowanych:

<code class="html4strict">
<body bgcolor="green">
    Mamy zielony kolor tła
</body>

Predefiniowane nazwy kolorów

Standardowo dostępne jest 16 kolorów do których można odwoływać się po ich nazwie:
white
black
red
lime
blue
magenta
yellow
cyan
silver
gray
maroon
green
navy
purple
olive
teal

1 komentarz

można podawać jako
#RRGGBB
#RGB co znaczy tyle co #RRGGBB np #826 = #882266
kolor po angielsku (16 kolorów, w nowszych przegladarkach spokojnie można używać jednego z 216 kolorów których listy tu nie wkleję)
albo poprzez RGB(R Dec, G Dec, B Dec)

autor tekstu przedstawił tylko półtora metody, zamiast czterech
ogólnie art do upy