Link

salat25

Atrybut Link znacznika `<body>` służy do określania koloru linku (odnośnika) na stronie WWW.

Uwaga! Atrybut ten jest oznaczony jako [[(X)HTML/Deprecated|przestarzały]] i nie jest obecny w wersji Strict językow HTML i XHTML. Nie nalezy go używać, zamiast niego powinno się stosować nowsze techniki - na przykład dla atrybutów odpowiadających za wygląd są to odpowiednie polecenia arkuszy stylów [[CSS]].

Zobacz też

* [[(X)HTML/Atrybuty/Alink]] * [[(X)HTML/Atrybuty/Vlink]] * [[(X)HTML/Atrybuty/Text]]

Wartość

Dostępne są dwie możliwości podania koloru:
  • kod RGB w postaci #xxyyzz, gdzie xx, yy i zz to zapisane szestnastkowo wartości dla poszczególnych składowych (czerwonego, zielonego, niebieskiego) koloru
  • jedna z predefiniowanych nazw

Przykład

<body link="blue"> Ten odnośnik jest niebieski </body> ```

0 komentarzy