Link

salat25

Atrybut Link znacznika <body> służy do określania koloru linku (odnośnika) na stronie WWW.

Uwaga! Atrybut ten jest oznaczony jako przestarzały i nie jest obecny w wersji Strict językow HTML i XHTML. Nie nalezy go używać, zamiast niego powinno się stosować nowsze techniki - na przykład dla atrybutów odpowiadających za wygląd są to odpowiednie polecenia arkuszy stylów CSS.

Zobacz też

Wartość

Dostępne są dwie możliwości podania koloru:

  • kod RGB w postaci #xxyyzz, gdzie xx, yy i zz to zapisane szestnastkowo wartości dla poszczególnych składowych (czerwonego, zielonego, niebieskiego) koloru
  • jedna z predefiniowanych nazw

Przykład

<body link="blue"> Ten odnośnik jest niebieski </body>

0 komentarzy