Acronym

Ktos

`<acronym>`

Znacznik Acronym (ang. akronim) jest semantycznym znacznikiem służącym do oznaczania akronimów. Akronimami są zwykle angielskie skrótowce, często stosowane w terminologii informatycznej, jak HTML, PCMCIA czy VLB.

Do oznaczania skrótów (mgr, inż.) powinno się używać podobnego znacznika Abbr.

Działanie

  • Oznaczenie akronimu

Domyślnie po najechaniu myszą na element Acronym pojawia się podpowiedź (hint) z tym, co jest napisane w atrybucie Title znacznika.

Znacznik Acronym posiada on domyślny styl w postaci kropkowanego podkreślenia, z wyjątkiem przeglądarki Internet Explorer.

Zalecane jest rozwijanie akronimów, by użytkownik niekoniecznie znający się na temacie mógł się domyślić o czym jest mowa, gdy będziemy posługiwać się skrótowcami,

Sposób użycia


<acronym title="eXtensible HyperText Markup Language">XHTML</acronym> jest językiem tworzenia stron internetowych<h2>Atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]] - definiuje język elementu
* [[(X)HTML/Atrybuty/Title]] - definiuje treść rozwinięcia skrótu

<h2>Zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy