Inline

Inline

Inline to grupa tagów HTML oraz XHTML które wyświetlane są obok siebie w jednej linii. Ich przeciwieństwem są elementy typu Block.

Ustalenie dla elementu inline stylu CSS display: block; spowoduje wyświetlanie go jak elementu blokowego.

Lista tagów typu Inline

A
Abbr
Acronym
B
Basefont
<bdo> - kierunek tekstu
Big
Br
cite
Code
dfn
Em
Font
I
Img
Input
kbd
Label
q
S
samp
Select
Small
Span
Strike
Strong
Sub
Sup
Textarea
<tt> - teletype [Nie wspierany]
U
Var

Poniższe znaczniki mogą być używane jako elementy inline lub Block. Nie powinny one jednak zawierać w sobie elementów blokowych.

Applet
Button
Del
Iframe
Ins
map
object
<script> - osadzenie programu lub danych w innym języku programowania

2 komentarzy

jest taki tag - jest bardziej 'plastyczny' niz <input type="button" ... />

http://www.w3schools.com/tags/tag_button.asp

tag button? huh, nie słyszałem.. myślałem, że jest
<input type="button" ... />