Abbr

Ktos

`<abbr>`

Znacznik Abbr (ang. abbreviation - skrót) jest semantycznym znacznikiem służącym do oznaczania skrótów. Skrótem nazywany takie wyrażenia jak:

mgr - magister
dr - doktor
itd. - i tak dalej

Skrótami nie są akronimy jak HTML czy CSS - do ich oznaczania i wyjaśniania znaczenia powinno się używać podobnego znacznika Acronym.

Zobacz też:

  • Acronym

    Działanie

  • Oznaczenie skrótu
    Domyślnie po najechaniu myszą na element Abbr pojawia się podpowiedź (hint) z tym, co jest napisane w atrybucie Title znacznika.

Znacznik Abbr nie jest obsługiwany przez przeglądarkę Internet Explorer, w innych posiada on domyślny styl w postaci kropkowanego podkreślenia.

Przykład

Wpisz

<abbr title="magister">mgr</abbr> Jan Kowalski uzyskał (...)


<h4>Wynik</h4>
<abbr title="magister">mgr</abbr> Jan Kowalski uzyskał (...)

<h2>Atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]] - definiuje język elementu
* [[(X)HTML/Atrybuty/Title]] - definiuje treść rozwinięcia skrótu

<h2>Zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

2 komentarzy

Bez sensu tag, bo zostaje wykropkowany, przecież to się kupy nie trzyma. No i lepiej zrobić mgr

No i dobrze ze zostanie wykropkowany, będzie widać ze cos pod nim jest.. a jak ci sie nie podoba dodajesz odpowiedni styl css i tyle.

Użycie span w takim miejscu - równie dobrze możesz zrobić span z jakimś onclick i powiesz ze tag jest bez sensu..

Semantyczność - używaj tagów do tego, do czego zostały stworzone.