Elementy semantyczne

Ktos

Semantyka to według Słownika Języka Polskiego "dyscyplina językoznawcza zajmująca się analizą treści wyrażeń językowych w celu określenia charakteru zależności między treścią i formą wyrażenia".

W języku XHTML przyjęło się określać niektóre znaczniki jako semantyczne (znaczeniowe) lub niesemantyczne (wizualne). Pierwsza grupa to tagi, które określają w jakiś sposób rodzaj treści w nich zawartych - nagłówek, akapit, lista czy ważny tekst.

<thead> - Nagłówek tabeli

 • 2021-09-03 14:34
 • 0 komentarzy
 • 2554 odsłony

<th> - komórka nagłówka

 • 2021-09-03 14:47
 • 0 komentarzy
 • 2771 odsłon

<td> - komórka w tabeli (table data cell)

 • 2021-09-03 16:03
 • 3 komentarzy
 • 3474 odsłony

<q> - krótki cytat (quote)

 • 2021-09-03 15:53
 • 0 komentarzy
 • 2460 odsłon

<address> - dane kontaktowe

 • 2021-09-03 17:31
 • 0 komentarzy
 • 4147 odsłon

Cite

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2536 odsłon

<samp> - przykładowy tekst (sample)

 • 2021-09-03 15:53
 • 0 komentarzy
 • 2514 odsłon

Dfn

 • 2010-10-31 18:27
 • 2 komentarzy
 • 2057 odsłon

<kbd> - dane wprowadzone z klawiatury (keyboard)

 • 2021-09-03 15:54
 • 0 komentarzy
 • 2455 odsłon

<var> - zmienna lub argument

 • 2021-09-03 15:52
 • 4 komentarzy
 • 3296 odsłon

<code> - kod języka programowania

 • 2021-09-03 14:59
 • 2 komentarzy
 • 2828 odsłon

<pre> - tekst preformatowany

 • 2021-09-03 15:59
 • 0 komentarzy
 • 4216 odsłon

<blockquote> - blok cytatu

 • 2021-09-03 15:41
 • 1 komentarz
 • 3621 odsłon

Em

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3042 odsłony

Strong

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3180 odsłon

0 komentarzy