Elementy semantyczne

Ktos

Semantyka to według Słownika Języka Polskiego "dyscyplina językoznawcza zajmująca się analizą treści wyrażeń językowych w celu określenia charakteru zależności między treścią i formą wyrażenia".

W języku XHTML przyjęło się określać niektóre znaczniki jako semantyczne (znaczeniowe) lub niesemantyczne (wizualne). Pierwsza grupa to tagi, które określają w jakiś sposób rodzaj treści w nich zawartych - nagłówek, akapit, lista czy ważny tekst.

<thead> - Nagłówek tabeli

 • 2021-09-03 14:34
 • 0 komentarzy
 • 2381 odsłon

<th> - komórka nagłówka

 • 2021-09-03 14:47
 • 0 komentarzy
 • 2606 odsłon

<td> - komórka w tabeli (table data cell)

 • 2021-09-03 16:03
 • 3 komentarzy
 • 2970 odsłon

<q> - krótki cytat (quote)

 • 2021-09-03 15:53
 • 0 komentarzy
 • 2313 odsłon

<address> - dane kontaktowe

 • 2021-09-03 17:31
 • 0 komentarzy
 • 3470 odsłon

Cite

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2384 odsłony

<samp> - przykładowy tekst (sample)

 • 2021-09-03 15:53
 • 0 komentarzy
 • 2271 odsłon

Dfn

 • 2010-10-31 18:27
 • 2 komentarzy
 • 1896 odsłon

<kbd> - dane wprowadzone z klawiatury (keyboard)

 • 2021-09-03 15:54
 • 0 komentarzy
 • 2313 odsłon

<var> - zmienna lub argument

 • 2021-09-03 15:52
 • 4 komentarzy
 • 2842 odsłony

<code> - kod języka programowania

 • 2021-09-03 14:59
 • 2 komentarzy
 • 2332 odsłony

<pre> - tekst preformatowany

 • 2021-09-03 15:59
 • 0 komentarzy
 • 3679 odsłon

<blockquote> - blok cytatu

 • 2021-09-03 15:41
 • 1 komentarz
 • 3063 odsłony

Em

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2681 odsłon

Strong

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2801 odsłon

0 komentarzy