Acronym

Ktos

<acronym>

Znacznik Acronym (ang. akronim) jest semantycznym znacznikiem służącym do oznaczania akronimów. Akronimami są zwykle angielskie skrótowce, często stosowane w terminologii informatycznej, jak HTML, PCMCIA czy VLB.

Do oznaczania skrótów (mgr, inż.) powinno się używać podobnego znacznika Abbr.

Działanie

Znacznik Acronym posiada on domyślny styl w postaci kropkowanego podkreślenia, z wyjątkiem przeglądarki Internet Explorer.

Zalecane jest rozwijanie akronimów, by użytkownik niekoniecznie znający się na temacie mógł się domyślić o czym jest mowa, gdy będziemy posługiwać się skrótowcami,

Sposób użycia

<acronym title="HyperText Markup Language">HTML</acronym> jest językiem tworzenia stron internetowych

Atrybuty

  • Id - identyfikator
  • Class - klasa CSS
  • Style - przypisany styl CSS
  • Lang - definiuje język elementu
  • Title - definiuje treść rozwinięcia skrótu

Zdarzenia

0 komentarzy