Lang

Ktos

Atrybut Lang jest opcjonalnym atrybutem języka HTML, który może byc zastosowany do prawie każdego znacznika.

W języku XHTML powinno się stosować podobny atrybut xml:lang.

Wartość

Atrybut Lang ma wartość w postaci tekstowej, jest nią kod języka, w którym został napisany tekst zawarty w znaczniku zawierającym ten atrybut.

Na przykład:

  • pl - język polski
  • en - język angielski (ogólny)
  • en-us - język angielski amerykański
  • fr - język francuski

Sposób użycia

Poprzez atrybut Lang może być ustalony główny język dokumentu oraz tylko niektóre znaczniki.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE HTML
     PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="pl">
<body>
  <p>Tutaj jest tekst po polsku</p>
  <p lang="en">And there is text in English</p>
</html>

0 komentarzy