Class

Coldpeer

Atrybut class służy do określenia nazwę klasy ze styli CSS, na podstawie której ma być odpowiednio sformatowany dany znacznik (X)HTML.

Przykład

Wpisz

<html>

<head> <style type="text/css"> .kino { color: red; border: 1px solid navy; padding: 3px; } </style> </head> <body> Nie lubię opery, ale za to lubię chodzić do kina ! </body>

</html>

<code>
<h4>Wynik</h4>
Nie lubię opery, ale za to <span style="color: red; border: 1px solid navy; padding: 3px;">lubię chodzić do kina</span> !
 
<b>Zobacz też:</b>
* <a href="https://4programmers.net/(X)HTML/Atrybuty/Style">Style</a>
* <a href="https://4programmers.net/CSS">CSS</a></code>

1 komentarz

PS. Nie czepiajcie się, że nie ma tam <!DOCTYPE> i w ogóle, ale chodzi tylko o oddanie przykładu klas css i atrybutu class.