I

Bełdzio

``

Znaczenie

Znacznik I (italic - kursywa) jest znacznikiem w językach HTML oraz XHTML.

Działanie

pochylenie tekstu</li> </ul>

Sposób użycia


To jest tekst zwykły, a to pochylony


<h2>Główne Atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - unikalny identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - nazwa klasy znacznika
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - definicja styli CSS

<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

<h2>Odpowiednik`<i>` w CSS</h2>
Jako że zgodnie ze specyfikacją XHTML powinno się całkowicie oddzielać warstwę prezentacji, przerzucając ją do styli CSS, zamiast znacznika `<i>` powinniśmy stosować styl [[CSS/font-style]] o wartości italic

<code class="html4strict">
   To jest tekst zwykły, <span style="font-style:italic">a to pochylony</span>

3 komentarzy

Phitherek: nie musisz poprawiać xHTML na XHTML...

bordeux: ee? < i > nie jest przestarzałe przecież w żadnym standardzie (X)HTML.

grrr... Sami żeście 'styli' !