Em

Ktos

``

Znacznik <em> jest semantycznym znacznikiem oznaczającym emfazę (emfaza - nacisk emocjonalny na pewne zdania, wyrazy lub sylaby). Jest pod tym względem nieco podobny do znacznika `<strong>`.

Standardowo treść objęta znacznikiem tym jest pokazywana w przeglądarce kursywą, dokładnie tak samo, jak w przypadku znacznika `<i>` - ale nie oznacza to, ze należy go używać zamiast znacznika `<i>`, gdyż nie jest to znacznik prezentacyjny, a semantyczny (znaczeniowy).

Przykład użycia

Wpisz Semantyka jest naprawdę ważna! ```

Wynik
Semantyka jest naprawdę ważna!

Główne atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]] * [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]] * [[(X)HTML/Atrybuty/Title]]

Dostępne zdarzenia

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

Zobacz też:

* [[(X)HTML/Strong]] * [[(X)HTML/I]]

0 komentarzy