Em

Ktos

``

Znacznik <em> jest semantycznym znacznikiem oznaczającym emfazę (emfaza - nacisk emocjonalny na pewne zdania, wyrazy lub sylaby). Jest pod tym względem nieco podobny do znacznika <strong>.

Standardowo treść objęta znacznikiem tym jest pokazywana w przeglądarce kursywą, dokładnie tak samo, jak w przypadku znacznika <i> - ale nie oznacza to, ze należy go używać zamiast znacznika <i>, gdyż nie jest to znacznik prezentacyjny, a semantyczny (znaczeniowy).

Przykład użycia

Wpisz
Semantyka jest naprawdę ważna!Wynik
Semantyka jest <em>naprawdę</em> ważna!

<h2>Główne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Title]]

<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

<h4>Zobacz też:</h4>
* [[(X)HTML/Strong]]
* [[(X)HTML/I]]

0 komentarzy