Strong

Ktos

Znacznik <strong> jest znacznikiem semantycznym (posiadającym znaczenie), służącym do określania tekstu, na który kładziemy w pewien sposób silny nacisk. Jest pod tym względem nieco podobny do znacznika `<em>`.

Standardowo znacznik <strong> jest pokazywany przez przeglądarkę tekstem pogrubionym, dokładnie tak samo jak znacznik `<b></code>, co prowokuje niektórych do używania go zamiast znacznika <code><b>` - nie jest to prawidłowe podejście, bo nie jest to znacznik prezentacyjny, a znaczeniowy (semantyczny) i pozwala na oddzielenie warstwy treści od prezentacji.

Przykład użycia

Wpisz

Znaczniki niesemantyczne nie posiadają znaczenia.

<h4>Wynik</h4>

Znaczniki niesemantyczne <strong>nie posiadają</strong> znaczenia.

<h2>Główne atrybuty</h2>

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Title]]
<h2>Dostępne zdarzenia</h2>

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

<b>Zobacz też:</b>
* [[(X)HTML/Em]]
* [[(X)HTML/B]]

0 komentarzy