Span

Ktos

``

Znacznik Span jest niesemantycznym (pozbawionym znaczenia) i standardowo przezroczystym (pozbawionym wizualnego stylu) znacznikiem języka HTML oraz XHTML służacym do oznaczania fragmentów tekstu, podobnie jak znacznik Div.

Działanie

  • Oznaczanie fragmentów kodu w celu nadania im jakiegoś stylu

Znacznik Span jest domyślnie elementem liniowym (w odróżnieniu od znacznika Div), używa się go często, wraz z odpowiednimi regułami CSS, jako zamiennika dla znaczników B, I, U i innych znaczników prezentacyjnych.

Obecnie znacznik Span (i style CSS) jest jedyną alternatywą zamiast uznanego za przestarzały prezentacyjnego znacznika Font.

Sposób użycia

Przykład: pogrubienie fragmentu tekstu.

Tekst tutaj nie będzie gruby, ale ten już tak. A ten znowu nie.<h2>Efekt</h2>

<font size="2">Tekst tutaj nie będzie gruby, ale <b>ten już tak</b>. A ten znowu nie.</span>

<h2>Atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS

<h2>Zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

4 komentarzy

Warto by może wspomnieć, że jest on zamiennikiem uznanego za przestarzały znacznika font.

A dlaczego w ogóle nazwy znaczników i atrybutów z wielkiej litery?
Standard zaleca stosowanie małych :)

A bo ja wiem? W Wikipedii są takie ograniczenia techniczne, chyba się tym zasugerowałem i już tak zostało ;)

Osobiście jednak bardziej mi się podoba ta forma niż gdyby znaczniki i atrybuty pisać w artykułach z małej litery. Tak... przejrzyściej jest gdy piszę o Div a nie div ;)