Div

Ktos

`

`</h1> Znacznik Div (ang. divison - sekcja, warstwa - tłumaczenia są różne) jest niesemantycznym (pozbawionym znaczenia) i standardowo przezroczystym (pozbawionym wizualnego stylu) znacznkiem języka HTML oraz XHTML służacym do oznaczania fragmentów tekstu.

Działanie

* Oznaczanie fragmentów kodu w celu nadania im jakiegoś stylu * Kontener dla innych obiektów Div-y są używane do pozycjonowania grup elementów na stronach WWW przy użyciu stylów CSS, w odejściu od tradycyjnej metody tworzenia layoutu w oparciu o niewidoczne tabelki.

Sposób użycia

Stworzenie czerwonego tła na grupy elementów, dodanie obramowania dla kilku akapitów.

Styl CSS:

div { background-color: red; border: 1px solid black; }

Kod XHTML:

Tekst tutaj nie będzie mial czerwonego tła

</p>

A tekst tutaj - jak najbardziej.

I do tego wszystkie te akapity będą w wspólnym kontenerze o czarnych ramkach

```

Normalnie DIV jest znacznikiem blokowym, w odróżnieniu od podobnego znacznika Span.

Atrybuty

* [[(X)HTML/Id]] * [[(X)HTML/Class]] * [[(X)HTML/Style]]

Zdarzenia

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy