Div

Ktos

`

`</h1>

Znacznik Div (ang. divison - sekcja, warstwa - tłumaczenia są różne) jest niesemantycznym (pozbawionym znaczenia) i standardowo przezroczystym (pozbawionym wizualnego stylu) znacznkiem języka HTML oraz XHTML służacym do oznaczania fragmentów tekstu.

Działanie

  • Oznaczanie fragmentów kodu w celu nadania im jakiegoś stylu
  • Kontener dla innych obiektów
    Div-y są używane do pozycjonowania grup elementów na stronach WWW przy użyciu stylów CSS, w odejściu od tradycyjnej metody tworzenia layoutu w oparciu o niewidoczne tabelki.

Sposób użycia

Stworzenie czerwonego tła na grupy elementów, dodanie obramowania dla kilku akapitów.

Styl CSS:

div { background-color: red; border: 1px solid black; }

Kod XHTML:

Tekst tutaj nie będzie mial czerwonego tła

</p>

A tekst tutaj - jak najbardziej.

I do tego wszystkie te akapity będą w wspólnym kontenerze o czarnych ramkachNormalnie DIV jest znacznikiem <b>blokowym</b>, w odróżnieniu od podobnego znacznika [[(X)HTML/Span]].

<h2>Atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Id]]
* [[(X)HTML/Class]]
* [[(X)HTML/Style]]

<h2>Zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]] 

0 komentarzy