CSS

Font

font - tym poleceniem można dla elementu zadeklarować jednocześnie właściwości Font-style, Font-variant, Font-weight, Font-size, Line-height i Font-family. Używanie polecenia font jest wygodne, ponieważ zamiast pisania kilku poleceń można zastosować tylko jedno, np:

p { font: 14pt sans-serif } /* rozmiar tekstu 14pt, typ czcionki "sans-serif" */
p { font: bold small-caps 120% } /* pogrubiona, kapitaliki, wielkość 120% */
p { font: 120%/190% Verdana; } /* rozmiar tekstu 120%, line-height 190%, czcionka Verdana */
Podobne zbiorcze deklaracje występują w innych poleceniach CSS, np Border, Background, Margin, Padding.

Polecenia pokrewne

CSS

0 komentarzy