CSS

Font-style

Definiuje styl czcionki. Możliwe wartości to:

  • normal - zwykła czcionka, wartość domyślna
  • italic - czcionka pochylona
  • oblique - czcionka pochylona
    'italic' i 'oblique' różnią sie sposobem generowania pochylenia; jeśli nie możliwe jest ustawienie stylu 'italic' zostanie zastosowany 'oblique'. Przeważnie i tak nie widać różnicy.
    Przykład:
</ul>
normal
italic
oblique
```
normal
italic
oblique

Polecenia pokrewne

* [[css/font]] - [[css/font-weight]]

Odpowiednik html

* tag [[(x)html/i]]

Wersja specyfikacji

* CSS 1

Wsparcie przeglądarek

* Opera 3.5 * Internet Explorer 3
CSS

0 komentarzy