Onkeydown

maxi

Określa kod JavaScript, który zostanie wykonany po wciśnięciu przycisku na klawiaturze podczas, gdy aktywny jest element, którego jest atrybutem. Może być to nazwa funkcji lub dowolny kod. Polecenia należy oddzielać średnikami. Nie należy stosować znaku nowej linii w treści poleceń, zaleca się zastępowanie go spacjami.

Przykład użycia

<input type="text" onkeydown="updateFieldSize();" /> Po wpisaniu czegoś do tego pola wywołana zostaje funkcja updateFieldSize(). ```

Zobacz też

Onclick </li> Onkeypress </li> Onkeydown </li> </ul>

0 komentarzy