Listy

Ktos

Znaczniki listowe odpowiadają w języku (X)HTML za możliwość tworzenia róznorodnych list - są ich trzy rodzaje:

 • listy uporządkowane (numerowane)
 • listy nieuporządkowane
 • listy definicji

Listy uporządkowane, czyli numerowane, tworzone za pomocą znacznika Ol mają ustaloną kolejność elementów. W nieuporządkowanych, tworzonych za pomocą Ul, kolejność elementów nie jest ważna. Elementy na listach tworzy się za pośrednictwem znacznika Li.

Listy definicji to trzeci sposób tworzenia list w języku (X)HTML, gdzie lista składa się ze terminów i ich wyjaśnień (tagi Dl, dt, Dd).

List nie musi używać się do tworzenia tylko i wyłącznie numerowania czy wypunktowania, w rzeczywistości na przykład menu nawigacyjne serwisu internetowego powinno być listą nieuporządkowaną.

<dd> - opis definicji

 • 2021-09-03 15:07
 • 0 komentarzy
 • 4254 odsłony

<dt> - wyraz definicji

 • 2021-09-04 12:06
 • 0 komentarzy
 • 3123 odsłony

<dl> - lista definicji

 • 2021-09-04 12:08
 • 0 komentarzy
 • 5492 odsłony

<li> - element list (list item)

 • 2021-09-04 12:10
 • 0 komentarzy
 • 4063 odsłony

<ol> - lista uporządkowana (ordered list)

 • 2021-09-04 12:33
 • 0 komentarzy
 • 5495 odsłon

<ul> - lista nieuporządkowana (unordered list)

 • 2021-09-04 12:11
 • 0 komentarzy
 • 5249 odsłon

0 komentarzy