Listy

Ktos

Znaczniki listowe odpowiadają w języku (X)HTML za możliwość tworzenia róznorodnych list - są ich trzy rodzaje:

 • listy uporządkowane (numerowane)
 • listy nieuporządkowane
 • listy definicji

Listy uporządkowane, czyli numerowane, tworzone za pomocą znacznika Ol mają ustaloną kolejność elementów. W nieuporządkowanych, tworzonych za pomocą Ul, kolejność elementów nie jest ważna. Elementy na listach tworzy się za pośrednictwem znacznika Li.

Listy definicji to trzeci sposób tworzenia list w języku (X)HTML, gdzie lista składa się ze terminów i ich wyjaśnień (tagi Dl, Dt, Dd).

List nie musi używać się do tworzenia tylko i wyłącznie numerowania czy wypunktowania, w rzeczywistości na przykład menu nawigacyjne serwisu internetowego powinno być listą nieuporządkowaną.

Dd

 • 2006-02-18 18:28
 • 0 komentarzy
 • 1084 odsłony

Dt

 • 2006-02-18 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1046 odsłon

Dl

 • 2006-02-18 18:24
 • 0 komentarzy
 • 1311 odsłon

Menu

 • 2006-02-18 18:16
 • 0 komentarzy
 • 1076 odsłon

Dir

 • 2006-02-18 18:15
 • 0 komentarzy
 • 1069 odsłon

Li

 • 2006-02-18 18:07
 • 0 komentarzy
 • 1192 odsłony

Ol

 • 2006-02-18 18:02
 • 0 komentarzy
 • 1461 odsłon

Ul

 • 2006-02-18 18:01
 • 0 komentarzy
 • 1421 odsłon

0 komentarzy