Listy

Ktos

Znaczniki listowe odpowiadają w języku (X)HTML za możliwość tworzenia róznorodnych list - są ich trzy rodzaje:

 • listy uporządkowane (numerowane)
 • listy nieuporządkowane
 • listy definicji

Listy uporządkowane, czyli numerowane, tworzone za pomocą znacznika Ol mają ustaloną kolejność elementów. W nieuporządkowanych, tworzonych za pomocą Ul, kolejność elementów nie jest ważna. Elementy na listach tworzy się za pośrednictwem znacznika Li.

Listy definicji to trzeci sposób tworzenia list w języku (X)HTML, gdzie lista składa się ze terminów i ich wyjaśnień (tagi Dl, Dt, Dd).

List nie musi używać się do tworzenia tylko i wyłącznie numerowania czy wypunktowania, w rzeczywistości na przykład menu nawigacyjne serwisu internetowego powinno być listą nieuporządkowaną.

Dd

 • 2006-02-18 18:28
 • 0 komentarzy
 • 2074 odsłony

Dt

 • 2006-02-18 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2032 odsłony

Dl

 • 2006-02-18 18:24
 • 0 komentarzy
 • 2957 odsłon

Menu

 • 2006-02-18 18:16
 • 0 komentarzy
 • 2348 odsłon

Dir

 • 2006-02-18 18:15
 • 0 komentarzy
 • 2189 odsłon

Li

 • 2006-02-18 18:07
 • 0 komentarzy
 • 2295 odsłon

Ol

 • 2006-02-18 18:02
 • 0 komentarzy
 • 3047 odsłon

Ul

 • 2006-02-18 18:01
 • 0 komentarzy
 • 2922 odsłony

0 komentarzy