Font

inquezt

`<font>`

Font jest znacznikiem używanym do zmiany parametrów czcionki.
Znacznik ten ma status [[(X)Html/Deprecated]] w HTML 4.01/XHTML 1.0, a w wersjach Strict tych języków już nie istnieje! Nie należy więc go używać.
Zamiast niego należy korzystać z właściwości font kaskadowych arkuszy stylów (CSS).

Zobacz też:

Atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/size]] - rozmiar czcionki wyrażony liczbą z zakresu od 1 do 7 lub +n bądź </b>-n</b> (gdy chcemy zwiększyć rozmiar czcionki o n w stosunku do standardowej wielkości) * [[(X)HTML/Atrybuty/color]] - kolor czcionki. Można stosować predefiniowane kolory (nazwy angielskie typu "white", "darkgreen", czy "khaki") lub określić swój własny używając konstrukcji szesnastkowej "#rrggbb" * [[(X)HTML/Atrybuty/face]] - parametr określa listę czcionek oddzielonych przecinkami, których powinna użyć przeglądarka podczas wyświetlania strony. Jeżeli parametr face ustalimy na "courier, serif" to przeglądarka najpierw będzie próbowała użyć czcionki courier, a gdy jej nie znajdzie lub nie będzie mogła użyć, to zastosuje domyślną czcionkę szeryfową. Gdy nie znajdzie żadnej z nich - tekst będzie wyświetlony przy użyciu domyślnej czcionki. * [[(X)HTML/Atrybuty/lang]] - pozwala określić język narodowy użyty do opisania elementu. * [[(X)HTML/Atrybuty/dir]] - określa kierunek tekstu. Przyjmuje dwie wartości - ltr (domyślny) - od lewej do prawej i rtl - od prawej do lewej. * [[(X)HTML/Atrybuty/title]] - zawiera dodatkową informację nt. elementu. * [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS

Przykład

Wpisz

<font color="red" face="Courier New" size="3">Przykładowy tekst</font> ```

Wynik

Przykładowy tekst

Odpowiednik CSS

Jako że tag font jest przestarzały, należy używać stylów [[CSS]], np. [[CSS/font]], [[CSS/font-size]], [[CSS/font-family]], [[CSS/color]]. Dają one dużo większe możliwości.

3 komentarzy

Dobra, inquezt - zrobiłem to za Ciebie i poprawiłem trochu formatowanie :)

Lepeij popatrz jak inne teksty z tego dzialu sa pisane i zmodyfikuj go do takiej postaci jaka zostala okreslona w wymogach (patrz dzial "Pomoc").

Wicie, rozumicie - może sie nie podobać, bo to mój pierwszy raz na 4porgrammers.net. Ale może dla kogoś być przydatny