Isindex

`<isindex>`

Informuje przeglądarkę, że plik jest indexem i tworzy pojedyncze pole tekstowe służące do wyszukiwania tekstu w danym dokumencie. Tag ten działa wraz z odpowiednimi skryptami CGI, a jego role przejął obecnie Input.

Znacznik ten ma status [[(X)Html/Deprecated]] w HTML 4.01/XHTML 1.0, a w wersjach Strict tych języków już nie istnieje! Nie należy więc go używać.

Przykład użycia

<html> <head> <isindex> </head> <body> Dokument </body> </html>
 

0 komentarzy