Legend

`<legend>`

Definiuje etykiete dla listy pól.

Zoabcz też: Fieldset

Przykład użycia

<fieldset> <legend>Logowanie</legend> Nick: <input type="text" name="nick" /> Hasło: <input type="password" name="pass" /> </fieldset>


<fieldset>
    <legend>Logowanie</legend>
    Nick: <input type="text" name="nick"/>
    Hasło: <input type="password" name="pass"/>
</fieldset>

<h2>Atrybuty wizualne</h2>

<b>Atrybuty te mają status [[(X)HTML/deprecated]] w HTML 4.01, a w XHTML 1.0 strict są zabronione!</b> W zamian należy używać styli [[CSS]].

* [[(X)HTML/Atrybuty/align]] - położenie w poziomie

<h2>Główne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/title]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/dir]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/lang]]
* xml:lang

<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy