Center

pawkow

`<center>`

Znacznik Center jest prezentacyjnym znacznikiem, którego działaniem jest wyśrodkowanie (w poziomie) jego zawartości.
Znacznik ten ma status [[(X)Html/Deprecated]] w HTML 4.01/XHTML 1.0, a w wersjach Strict tych języków już nie istnieje! Nie należy więc go używać.
Powinien zostać zastąpiony stylem [[CSS]] text-align o wartości center.

Główne atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]] * [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]] * [[(X)HTML/Atrybuty/Title]]

Dostępne zdarzenia

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

Sposób użycia:

<center>Tekst wyśrodkowany</center> ```

Efekt:

Tekst wyśrodkowany

1 komentarz

wszystko pięknie, tylko że nie do końca działa. Text-align w css nie chce środkować obiektów typu DIV... :(