Deprecated

Dydel

Deprecated (zdeprecjonowane)

Znaczniki i Atrybuty języka (X)HTML, które otrzymały taki status uznawane są za przestarzałe i zaleca się korzystanie z nowszych technik. Dotyczy to głównie znaczników i atrybutów odpowiadających za wygląd strony.

Zdeprecjonowane elementy i atrybuty są dozwolone w wersji Transitional HTML 4.01 i XHTML 1.0, natomiast nie są dostępne w wersjach Strict tych języków.

Przyczyną zdeprecjonowania tych elementów jest powstanie nowych (lepszych) technik prowadzących do uzyskania tego samego efektu - na przykład kaskadowych arkuszy stylów (CSS).

Lista zdeprecjonowanych znaczników

Lista zdeprecjonowanych atrybutów

Sposoby uzyskania tego samego efektu

Zamiast używania przestarzałych znaczników i atrybutów należy korzystać ze styli CSS. Oto przykład na zastąpienie znacznika font:

Kod:

<font color="red">czerwony</font>

Należy zastąpić np. takim:

<code class="html4strict"><span style="color: red">czerwony</span>

U

  • 2005-12-23 00:14
  • 0 komentarzy
  • 1676 odsłon

S

  • 2005-12-22 23:46
  • 0 komentarzy
  • 1713 odsłon

6 komentarzy

Słuchajcie, a ja mam propozycję - może by tak zrobić z tego kategorię i dodawać do niej znaczniki Deprecated poprzez proste {{Cat: a nie wypisywać je ręcznie?

Ktosiu - do dzieła! :)

Zrobione. Ten artykuł jest kategorią, wszystkie znaczniki jakie istniały i są Deprecated zostały skategoryzowane (przy okazji warto pamiętać o szablonie

Znacznik ten ma status Deprecated w HTML 4.01/XHTML 1.0, a w wersjach Strict tych języków już nie istnieje! Nie należy więc go używać.
!), czyli został Applet i Center, którym się za moment zajmę. Gdy opisane zostaną przestarzałe atrybuty to chyba tą listę co jest w artykule będzie można usunąć.</p>

xhtml i html maja taka sama liste zdepraktykowanych atrybutów i znaczników? :|

Racja, Dydel. Zaraz poprawię.

Tak, html i xhtml nie różnia się niczym (chyba nawet dosłownie niczym) po za tym, że xhtml jest aplikacją XML . Wersje Strict, Transitional i Frameset w obu językach zawierają te same znaczniki i atrybuty.
http://www.w3.org/TR/xhtml1/

Chciałbym przy tym zwrócić uwagę na błędne określanie na czym polega zdeprecjonowanie. W poszczególnych opisach elementów i atrybutów występują zdania typu:
'Tag ten ma status Deprecated w HTML 4.01, a w XHTML 1.0 Strict nie istnieje!'
Status Deprecated te elementy i atrybuty mają zarówno w HTML 4.01, jak i XHTML 1.0. Występują one w wersji Transitional w obu językach i w obu są niedostępne w wersji Strict. Dlatego zdania te powinny brzmieć, co następuje:

'Tag ten ma status Deprecated w HTML 4.01/XHTML 1.0 i w wersji Strict tych języków nie istnieje!'