Language

maxi

Language

Atrybut znacznika [[(X)HTML/Script|`<script>`]]. Określa język użyty do napisania skryptu.
Uwaga! Atrybut ten jest oznaczony jako przestarzały i nie jest obecny w wersji Strict językow HTML i XHTML. Został zdeprecjonowany na rzecz atrybutu [[(X)HTML/Atrybuty/Type]] (na przykład z wartością text/javascript).

Wartość

Przykładowe używane wartości: * JavaScript * JavaScript1.2 * JScript * VBScript

Przykład użycia

<script language="javascript"> // tutaj jakiś skrypt JavaScriptu </script> ```

Zobacz też

* [[(X)HTML/Script]] * [[(X)HTML/Atrybuty/Type]] * [[(X)HTML/Atrybuty/Src]]

0 komentarzy