Language

maxi

Language

Atrybut znacznika <script>. Określa język użyty do napisania skryptu.

Uwaga! Atrybut ten jest oznaczony jako przestarzały i nie jest obecny w wersji Strict językow HTML i XHTML. Został zdeprecjonowany na rzecz atrybutu Type (na przykład z wartością text/javascript).

Wartość

Przykładowe używane wartości:

  • JavaScript
  • JavaScript1.2
  • JScript
  • VBScript

Przykład użycia

<script language="javascript"> // tutaj jakiś skrypt JavaScriptu </script>


<h2>Zobacz też </h2>
* [[(X)HTML/Script]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Type]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Src]]

0 komentarzy