Hr

salat25

``

Znacznik ten służy do wyświetlenia na stronie poziomej linii. Linia ta najczęściej służy do oddzielania różnych sekcji strony WWW.

Uwaga! W języku HTML 4.01 znacznik ten nie posiada znacznika zamykającego. Natomiast w XHTML-u musi on zostać poprawnie (według standardu języka XML) zakończony: `
`

Spacja przed znakiem "/" ułatwia rozpoznanie tagu przeglądarkom nie obsługującym XHTML. Różnice między HTML i XHTML.

Przykład użycia

Jakiś tekst przedzielony poziomą linią. ```

Jakiś tekst przedzielony poziomą linią.

Atrybuty wizualne

Znacznik <hr> posiada atrybuty które umożliwiają zdefiniowanie wyglądu dokumentu.

Atrybuty te mają status Deprecated w HTML 4.01, a w XHTML 1.0 strict są zabronione! W zamian należy używać styli CSS.

Size - grubość linii w pikselach</li> Width - długość linii w pikselach</li> Color - kolor wypełnienia linii</li> align - położenie linii w poziomie</li> noshade - brak cienia</li> </ul>

Główne atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/title]] * [[(X)HTML/Atrybuty/dir]] * [[(X)HTML/Atrybuty/lang]] * xml:lang

Dostępne zdarzenia

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

1 komentarz

Ech. Proszę o pisanie w tym nieoficjalnym stylu, który ustalił się już w tym dziale. Zobacz na opisy np. Acronym czy Br i pisz w podobnym stylu. Bo się zrobi śmietnik.