Width

maxi

Width

Ten atrybut ustawia szerokość elementów wyświetlanych blokowo. Wartość podawana jest w pikselach.

Przykład użycia

Ten blok ma szerokość 400 pikseli.


<h2>Zalecenia</h2>

Atrybut ten jest obowiązkowy dla [[(x)html/img|obrazków]]. Nie ustalenie wielkości obrazka może zepsuć wygląd strony, w przypadku nie załadowania, lub w trakcie ładowania się grafiki.

We wszystkich pozostałych przypadkach, nie należy używać tego atrybutu, lecz jego odpowiednika w css: [[css/width]].

<h2>Zobacz też</h2>

* [[(X)HTML/Atrybuty/Height]]

0 komentarzy