Height

maxi

Height

Ten atrybut ustawia wysokość elementów wyświetlanych blokowo. Wartość podawana jest w pikselach.

Przykład użycia

Ten blok ma wysokość 400 pikseli.
```

Zalecenia

Atrybut ten jest obowiązkowy dla obrazków. Nie ustalenie wielkości obrazka może zepsuć wygląd strony, w przypadku nie załadowania, lub w trakcie ładowania się grafiki.

We wszystkich pozostałych przypadkach, nie należy używać tego atrybutu, lecz jego odpowiednika w CSS: Height.

Zobacz też

* [[(X)HTML/Atrybuty/width]]

0 komentarzy