CSS

Elementy blokowe i liniowe

Radius

Elementy blokowe zajmują całą szerokośc ekranu i wymuszają przejście do nowej lini, a liniowe zajują tylko tyle miejsca ile potrzebują. Typowe elementy blokowe (block) to np. <div>, <ul> i <table>, a liniowe (inline) to <span>, <a> i <abbr>. Aby dowiedziec sie jak ustawiac wlasciwosc blokową lub liniową, poczytaj o właściwości Display.

CSS

0 komentarzy