CSS

Display

Kooba
Ten artykuł wymaga dopracowania!

Jeżeli możesz popraw ten artykuł według zaleceń, które możesz znaleźć na stronie Artykuły do poprawy. Po dopracowaniu tego tekstu można usunąć ten komunikat.

display - określa sposób umieszczenia elementu w układzie strony

Możliwe wartości

 • none - nie umieszcza elementu w układzie
 • inline - tworzy element śródliniowy
 • block - tworzy element blokowy
 • list-item - tworzy element listy
 • run-in
 • compact (tylko CSS2; usunięty w CSS2.1)
 • marker (tylko CSS2; usunięty w CSS2.1) - tworzy znacznik listy
 • inline-block - tworzy element śródliniowy o wnętrzu blokowym
 • table - tworzy tabelę
 • inline-table - tworzy tabelę śródliniową
 • table-row-group
 • table-header-group
 • table-footer-group
 • table-row - tworzy wiersz tabeli
 • table-column-group
 • table-column
 • table-cell - tworzy komórkę tabeli
 • table-caption
 • Inherit

Pokrewne style

 • brak

Odpowiedniki hipertekstowe

Wersja specyfikacji

Wsparcie przeglądarek

<dl> <dt>none, inline, block, list-item</dt> <dd>Wszystkie nowoczesne przeglądarki</dd> </dl>

Zobacz też

3 komentarzy

A mi akurat te teksty się podobają :-)

Nie mówiąc o tym że block i inline to wierzchołek góry lodowej. Display może przyjąć 18 różnych wartości!

Radius: pisz swoje teksty na wzór wyglądu i treści innych ...i z trochę większą kulturą