CSS

List-style-type

list-style-type - definiuje wygląd wypunktowania listy. Działa na elementy wyświetlane jako list-item (np Ul, Ol, Li).

Możliwe wartości:

 • none (CSS 1) - brak wypunktowania
 • disc (CSS 1) - koło
 • circle (CSS 1) - okrąg
 • square (CSS 1) - kwadrat
 • decimal (CSS 1) - liczby arabskie
 • lower-roman (CSS 1) - małe liczby rzymskie
 • upper-roman (CSS 1) - duże liczby rzymskie
 • lower-alpha (CSS 1) - małe litery
 • upper-alpha (CSS 1) - duże litery
 • decimal-leading-zero (CSS 2 i CSS 2.1)
 • lower-greek (CSS 2 i CSS 2.1)
 • lower-latin (CSS 2 i CSS 2.1)
 • upper-latin (CSS 2 i CSS 2.1)
 • armenian (CSS 2 i CSS 2.1)
 • georgian (CSS 2 i CSS 2.1)
 • hebrew (CSS 2 ale nie CSS 2.1!)
 • cjk-ideographic (CSS 2 ale nie CSS 2.1!)
 • hiragana (CSS 2 ale nie CSS 2.1!)
 • katakana (CSS 2 ale nie CSS 2.1!)
 • hiragana-iroha (CSS 2 ale nie CSS 2.1!)
 • katakana-iroha (CSS 2 ale nie CSS 2.1!)
 • Inherit

Przykład użycia:

ul { list-style-type: square; }
 • Punkt 1
 • Punkt 2
 • Punkt 3

Style pokrewne

CSS

0 komentarzy