List-style-type

list-style-type - definiuje wygląd wypunktowania listy. Działa na elementy wyświetlane jako list-item (np Ul, Ol, Li).

Możliwe wartości:

 • none (CSS 1) - brak wypunktowania
 • disc (CSS 1) - koło
 • circle (CSS 1) - okrąg
 • square (CSS 1) - kwadrat
 • decimal (CSS 1) - liczby arabskie
 • lower-roman (CSS 1) - małe liczby rzymskie
 • upper-roman (CSS 1) - duże liczby rzymskie
 • lower-alpha (CSS 1) - małe litery
 • upper-alpha (CSS 1) - duże litery
 • decimal-leading-zero (CSS 2 i CSS 2.1)
 • lower-greek (CSS 2 i CSS 2.1)
 • lower-latin (CSS 2 i CSS 2.1)
 • upper-latin (CSS 2 i CSS 2.1)
 • armenian (CSS 2 i CSS 2.1)
 • georgian (CSS 2 i CSS 2.1)
 • hebrew (CSS 2 ale nie CSS 2.1!)
 • cjk-ideographic (CSS 2 ale nie CSS 2.1!)
 • hiragana (CSS 2 ale nie CSS 2.1!)
 • katakana (CSS 2 ale nie CSS 2.1!)
 • hiragana-iroha (CSS 2 ale nie CSS 2.1!)
 • katakana-iroha (CSS 2 ale nie CSS 2.1!)
 • Inherit

Przykład użycia:

ul { list-style-type: square; }
 • Punkt 1
 • Punkt 2
 • Punkt 3

Style pokrewne

* [[css/list-style]] * [[css/list-style-position]] * [[css/list-style-image]]

Odpowiednik [[(x)html|hipertekstowy]]

* atrybut [[(x)html/atrybuty/type]] dla tagów [[(x)html/ul]] i [[(x)html/ol]]

Wersja specyfikacji

* CSS 1 * CSS 2 * CSS 2.1

Wsparcie przeglądarek

* Internet Explorer 7 interpretuje tylko wartości z CSS 1

Zobacz też

* [[css/Treść generowana]] * [[css/menu|Tworzenie menu]]
CSS

0 komentarzy