CSS

Vertical-align

vertical-align - ustala pionowe położenie elementu. Działa w elemencie typu inline lub komórce tabeli.

Aby wyśrodkować bloki w pionie, należy skorzystać z właściwości Line-height lub potraktować je jako table - zmieniając ich Display na table oraz table-cell. Wtedy zadziała na nich właściwość vertical-align.

Możliwe wartości:

  • baseline (domyślna)
  • middle - pionowe wyśrodkowanie elementu
  • top - wyrównanie do góry elementu
  • bottom - wyrównanie do dołu elementu
  • text-top - wyrównanie do górnej granicy tekstu
  • text-bottom - wyrównanie do dolnej granicy tekstu
  • super - umieszczenie elementu nad tekstem (indeks górny)
  • sub - umieszczenie elementu pod tekstem (indeks dolny)
  • jednostki miary
  • Inherit

Przykład użycia:

<p><img src="http://4programmers.net/bin/coyote.jpg" width="57" height="90" alt="coyote" style="vertical-align: top">top<p>

coyotetop

```css

coyotemiddle

```

coyotemiddle

```css

coyotebottom

```

coyotebottom

```css

tekst 20px tekst

```

tekst 20px tekst

```css

Tekst super tekst

```

Tekst super tekst

```css

Tekst sub tekst

```

Tekst sub tekst

Polecenia pokrewne

* Text-align, Line-height

Odpowiednik html

* Valign

Wersja specyfikacji

* CSS 1 * CSS 2 * CSS 2.1

Wsparcie przeglądarek

* Wszystkie nowoczesne przeglądarki
CSS

0 komentarzy