CSS

First-line

pkwiecin

Pseudo-element definiujący właściwości pierwszej litery elementu.
Możliwe wartości to:

:first-line może być stosowany tylko dla elementów blokowych.
Przykład:

<style type="text/css"> p {color:#00ff00} p:first-line {color:#0000ff; font-size: 150%} </style>

Tekst w dwóch
linijkach.

``` <style type="text/css"> p {color:#00ff00} p:first-line {color:#0000ff; font-size: 200%} </style>

Tekst w dwóch
linijkach.

Polecenia pokrewne:

* [[CSS/first-letter]]

Wersja specyfikacji:

* CSS 1 * CSS 2 * CSS 2.1

Wsparcie przeglądarek:

* Firefox 1 * Internet Explorer 5 * Netscape 8
CSS

1 komentarz

Błąd w opisie pseudo elementu. Powinno być napisane 'piersza linia' a jest 'pierwsza litera'
pozdro