CSS

First-line

pkwiecin

Pseudo-element definiujący właściwości pierwszej litery elementu.
Możliwe wartości to:

:first-line może być stosowany tylko dla elementów blokowych.

Przykład:

<style type="text/css"> p {color:#00ff00} p:first-line {color:#0000ff; font-size: 150%} </style>

Tekst w dwóch
linijkach.<style type="text/css">
p {color:#00ff00}
p:first-line {color:#0000ff; font-size: 200%}
</style>
<p>Tekst w dwóch <br>linijkach.</p>

<h2>Polecenia pokrewne:</h2>
* [[CSS/first-letter]]
<h2>Wersja specyfikacji:</h2>
* <a href="http://www.w3.org/TR/REC-CSS1">CSS 1</a>
* <a href="http://www.w3.org/TR/REC-CSS2">CSS 2</a>
* <a href="http://www.w3.org/TR/REC-CSS21">CSS 2.1</a>
<h2>Wsparcie przeglądarek:</h2>
* Firefox 1
* Internet Explorer 5
* Netscape 8
CSS

1 komentarz

Błąd w opisie pseudo elementu. Powinno być napisane 'piersza linia' a jest 'pierwsza litera'
pozdro