CSS

Text-decoration

text-decoration - definiuje dekoracje elementu, możliwe wartości to:

  • none - brak dekoracji, wartość domyślna
  • underline - podkreślenie
  • line-through - przekreślenie
  • overline - nadkreślenie
  • blink - migotanie tekstu
</ul>
podkreślenie
przekreślenie
nadkreślenie
migotanie tekstu
```
podkreślenie
przekreślenie
nadkreślenie
migotanie tekstu

Możliwe jest łączenie kilku wartości:

podkreślony, przekreślony, nadkreślony i migający
```
podkreślony, przekreślony, nadkreślony i migający

Polecenia pokrewne

* [[css/font-style]] * [[css/font-weight]] * [[css/text-transform]]

Odpowiednik html

* [[(x)html/u]] * [[(x)html/strike]] - [[(x)html/s]]

Wersja specyfikacji

* CSS 1

Wsparcie przeglądarek

* Opera 3.5, wartość blink od wersji 7 * Internet Explorer 3 z wyjątkiem wartości "blink", której nie wspiera do dziś
CSS

0 komentarzy