CSS

Text-decoration

text-decoration - definiuje dekoracje elementu, możliwe wartości to:

 • none - brak dekoracji, wartość domyślna
 • underline - podkreślenie
 • line-through - przekreślenie
 • overline - nadkreślenie
 • blink - migotanie tekstu
  podkreślenie
  przekreślenie
  nadkreślenie
  migotanie tekstu
  
  <div style="text-decoration: underline">podkreślenie</div>
  <div style="text-decoration: line-through">przekreślenie</div>
  <div style="text-decoration: overline">nadkreślenie</div>
  <div style="text-decoration: blink">migotanie tekstu</div>
</ul>

Możliwe jest łączenie kilku wartości:

podkreślony, przekreślony, nadkreślony i migający


<div style="text-decoration: underline line-through overline blink">podkreślony, przekreślony, nadkreślony i migający</div>

<h2>Polecenia pokrewne</h2>
* [[css/font-style]]
* [[css/font-weight]]
* [[css/text-transform]]
<h2>Odpowiednik html</h2>
* [[(x)html/u]]
* [[(x)html/strike]] - [[(x)html/s]]
<h2>Wersja specyfikacji</h2>
* <a href="http://www.w3.org/TR/REC-CSS1">CSS 1</a>
<h2>Wsparcie przeglądarek</h2>
* Opera 3.5, wartość blink od wersji 7
* Internet Explorer 3 z wyjątkiem wartości "blink", której nie wspiera do dziś
CSS

0 komentarzy