CSS

First-letter

pkwiecin

Pseudo-element definiujący właściwości pierwszej litery elementu.
Możliwe wartości to:

:first-letter może być stosowany tylko dla elementów blokowych.
Przykład:

<style type="text/css"> p {color:#00ff00} p:first-letter {color:#0000ff; font-size: 200%} </style>

Przykładowy tekst

``` <style type="text/css"> p {color:#00ff00} p:first-letter {color:#0000ff; font-size: 200%} </style>

Przykładowy tekst

Polecenia pokrewne:

* [[CSS/first-line]]

Wersja specyfikacji:

* CSS 1 * CSS 2 * CSS 2.1

Wsparcie przeglądarek:

* Firefox 1 * Internet Explorer 5 * Netscape 8
CSS

0 komentarzy