CSS

First-letter

pkwiecin

Pseudo-element definiujący właściwości pierwszej litery elementu.
Możliwe wartości to:

:first-letter może być stosowany tylko dla elementów blokowych.

Przykład:

<style type="text/css"> p {color:#00ff00} p:first-letter {color:#0000ff; font-size: 200%} </style>

Przykładowy tekst<style type="text/css">
p {color:#00ff00}
p:first-letter {color:#0000ff; font-size: 200%}
</style>
<p>Przykładowy tekst</p>

<h2>Polecenia pokrewne:</h2>
* [[CSS/first-line]]
<h2>Wersja specyfikacji:</h2>
* <a href="http://www.w3.org/TR/REC-CSS1">CSS 1</a>
* <a href="http://www.w3.org/TR/REC-CSS2">CSS 2</a>
* <a href="http://www.w3.org/TR/REC-CSS21">CSS 2.1</a>
<h2>Wsparcie przeglądarek:</h2>
* Firefox 1
* Internet Explorer 5
* Netscape 8
CSS

0 komentarzy