Valign

Ktos

Atrybut Valign (vertical align) określa wyrównanie tekstu w pionie dla elementu. Najczęściej stosuje się go wraz z elementami tabeli.

Wartość

Atrybut ten może przyjmować cztery dozwolone wartości: * baseline - tekst pozostanie na swojej linii bazowej * bottom - tekst będzie wyrównany do spodu elementu * middle - tekst będzie wyśrodkowany * top - tekst będzie wyrównany do góry

Internet Explorer uwzględnia niestandardową wartość center, która działa dokładnie tak samo jak middle.

Odpowiednik w CSS

Odpowiednikiem atrybutu valign w CSS jest polecenie [[CSS/Vertical-align]].

0 komentarzy