CSS

Inherit

Wartość inherit może być użyta jako wartość większości poleceń CSS. Powoduje ona przejęcie wartości rodzica. Możliwość taka została wprowadzona w CSS2.

Przykład:

a { color: inherit; }

Powyższy przykład spowoduje ze odnośniki będą miały taki sam kolor jak tekst, w którym się znajdują.

CSS

0 komentarzy