CSS

Visibility

visibility - określa czy element jest widoczny. Element ukryty przy pomocy tego polecenia, nadal zajmuje miejsce na stronie (na tym polega różnica w stosunku do stylu Display: none). Styl jest dziedziczony.

Możliwe wartości:

<div style="border: 1px solid blue">
<p style="width: 100px; height: 100px; border: 1px solid red; visibility:hidden;">
Ukryty element</p>
<p style="visibility: visible;">Element widoczny</p>
</div>

Ukryty element

Element widoczny

Polecenia pokrewne

 • Display

  Odpowiednik html

 • brak

  Wersja specyfikacji

 • CSS 2
 • CSS 2.1

  Wsparcie przeglądarek

 • Wszystkie nowoczesne przeglądarki
CSS

0 komentarzy