<address> - dane kontaktowe

Ktos

<address>

Znacznik <address> jeste elementem, który ma służyć do oznaczania danych kontaktowych autora dokumentu, nie musi być to adres. Jest to jeden z najdziwniejszych znaczników w specyfikacji HTML, najprawdopodobniej ma służyć informacjami o sposobie kontaktu z autorem drogą elektroniczną, ale może też zawierać adresów pocztowych.

Znacznik <address> jest zmorą projektantów dbających o czystości kodu, bo może zawierać tylko elementy liniowe, co powoduje, że w przypadku chęci stworzenia nowej linii należy dodać znacznik `<br />` - stąd niektórzy miłośnicy kodu bez tak wizualnych znaczników tworzą dodatkowe elementy `<span>`, którym poprzez CSS nadają właściwości Display wartość block.

Przykład użycia

Wpisz

<address>
  <a href="mailto:[email protected]">Jan Kowalski</a>, 
  kontakt z Janem Kowalskim, autorem tekstu
</address>

Wynik

*Jan Kowalski, kontakt z Janem Kowalskim, autorem tekstu
*

Główne atrybuty

  • Id - identyfikator
  • Class - klasa CSS
  • Style - przypisany styl CSS
  • Title - definiuje tytuł elementu
  • Lang - definiuje język elementu
  • Dir - definiuje kierunek tekstu w elemencie

Dostępne zdarzenia

0 komentarzy